Výtvarná súťaž „VESMÍR OČAMI DETÍ”

Hvezdáreň a planetárium v Prešove sa každoročne zapája do výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“. Jej vyhlasovateľom a organizátorom je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove spolu s ostatnými astronomickými zariadeniami.

Súťaž si získala svojich priaznivcov z radov materských škôl, základných škôl ale aj základných umeleckých škôl. Na základe výzvy k nám prichádzajú stovky výtvarných „dielok“, ktoré žiaci pod dohľadom svojich pedagógov starostlivo pripravujú. Je úžasné za desaťročia vývoja tejto súťaže pozorovať, že fantázia a nápaditosť detí je nekonečná tak, ako vesmír sám. Vesmír očami detí je farebný a hravý.

V roku 2015 (pri príležitosti 30. výročia tejto súťaže) sme sa dočkali mimoriadne vysokého počtu výtvarných prác – 1191 z čoho sme mali veľkú radosť. Za to ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste sa do súťaže zapojili.

Na záver, by sme chceli vyzvať aj ďalšie deti, ktoré majú umelecký pohľad na vesmír, aby sa v budúcich ročníkoch neváhali zapojiť do našej súťaže. Každý Váš príspevok nás poteší.

Výsledky okresného kola výtvarnej súťaže „VESMÍR OČAMI DETÍ” 2019

Výsledky okresného kola výtvarnej súťaže „VESMÍR OČAMI DETÍ” 2018

Výsledky okresného kola výtvarnej súťaže “VESMÍR OČAMI DETÍ” 2017

Výsledky okresného kola výtvarnej súťaže “VESMÍR OČAMI DETÍ” 2016

Výsledky výtvarnej súťaže “VESMÍR OČAMI DETÍ” 2015

Výsledky výtvarnej súťaže “VESMÍR OČAMI DETÍ” 2014

Keď porota vyberá najlepšie práce okresného kola, chodba planetária vyzerá ako
„dúhová mliečna cesta”.

Potom výkresy putujú na steny, aby si ich mohli obzrieť všetci návštevníci Hvezdárne a planetária.