Výtvarná súťaž „VESMÍR OČAMI DETÍ”

Hvezdáreň a planetárium v Prešove sa každoročne zapája do výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“. Jej vyhlasovateľom a organizátorom je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove spolu s ostatnými astronomickými zariadeniami.

Súťaž si získala svojich priaznivcov z radov materských škôl, základných škôl ale aj základných umeleckých škôl. Na základe výzvy k nám prichádzajú stovky výtvarných „dielok“, ktoré žiaci pod dohľadom svojich pedagógov starostlivo pripravujú. Je úžasné za desaťročia vývoja tejto súťaže pozorovať, že fantázia a nápaditosť detí je nekonečná tak, ako vesmír sám. Vesmír očami detí je farebný a hravý.

Na záver, by sme chceli vyzvať aj ďalšie deti, ktoré majú umelecký pohľad na vesmír, aby sa v budúcich ročníkoch neváhali zapojiť do našej súťaže. Každý Váš príspevok nás poteší.

Dôležité upozornenie!

  1. Výstava výtvarných prác „Vesmír očami detí“ je už prístupná širokej verejnosti v expozičných priestoroch Hvezdárne a planetária v Prešove.
  2. Vážené panie učiteľky a páni učitelia!
    Reagujeme na zasielanie výtvarných prác v rámci výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“, ktoré ste vo viacerých prípadoch zaslali po deadline! Na základe dohody medzi hvezdárňami a planetáriami má každá hvezdáreň alebo planetárium právo určiť si svoj termín odovzdania prác. Termín spolu so štatútom Vám každoročne zasielame na e-mail riaditeľstva školy a dúfame, že Vám bude preposlaný.  Zároveň ho uverejňujeme na našej webovej stránke. V budúcnosti žiadajte riaditeľstvo školy o preposlanie štatútu súťaže, alebo hľadajte na našej webovej stránke, prípadne nám zatelefonujte.

Výsledky okresného kola výtvarnej súťaže „VESMÍR OČAMI DETÍ” 2024

Výsledky okresného kola výtvarnej súťaže „VESMÍR OČAMI DETÍ” 2023

Výsledky okresného kola výtvarnej súťaže „VESMÍR OČAMI DETÍ” 2022

Výsledky okresného kola výtvarnej súťaže „VESMÍR OČAMI DETÍ” 2021

Výsledky okresného kola výtvarnej súťaže „VESMÍR OČAMI DETÍ” 2020

Výsledky okresného kola výtvarnej súťaže „VESMÍR OČAMI DETÍ” 2019

Výsledky okresného kola výtvarnej súťaže „VESMÍR OČAMI DETÍ” 2018

Výsledky okresného kola výtvarnej súťaže “VESMÍR OČAMI DETÍ” 2017

Výsledky okresného kola výtvarnej súťaže “VESMÍR OČAMI DETÍ” 2016

Výsledky výtvarnej súťaže “VESMÍR OČAMI DETÍ” 2015

Výsledky výtvarnej súťaže “VESMÍR OČAMI DETÍ” 2014

Keď porota vyberá najlepšie práce okresného kola, chodba planetária vyzerá ako
„dúhová mliečna cesta”.

Potom výkresy putujú na steny, aby si ich mohli obzrieť všetci návštevníci Hvezdárne a planetária.