Výtvarná súťaž „VESMÍR OČAMI DETÍ”

Hvezdáreň a planetárium v Prešove sa každoročne zapája do výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“. Jej vyhlasovateľom a organizátorom je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove spolu s ostatnými astronomickými zariadeniami.

Súťaž si získala svojich priaznivcov z radov materských škôl, základných škôl ale aj základných umeleckých škôl. Na základe výzvy k nám prichádzajú stovky výtvarných „dielok“, ktoré žiaci pod dohľadom svojich pedagógov starostlivo pripravujú. Je úžasné za desaťročia vývoja tejto súťaže pozorovať, že fantázia a nápaditosť detí je nekonečná tak, ako vesmír sám. Vesmír očami detí je farebný a hravý.

Na záver, by sme chceli vyzvať aj ďalšie deti, ktoré majú umelecký pohľad na vesmír, aby sa v budúcich ročníkoch neváhali zapojiť do našej súťaže. Každý Váš príspevok nás poteší.

Výsledky celoslovenského kola výtvarnej súťaže „VESMÍR OČAMI DETÍ” 2019 v Hurbanove.
Celoslovenské kolo vrátane obrazovej galérie je umiestnené na CD nosiči, o ktorý si môžete u nás požiadať  na adrese hapastropresov.sk. Požiadavkám vyhovieme zaslaním jedného kusu na žiadateľa pri obmedzenom počte záujemcov.

Výsledky okresného kola výtvarnej súťaže „VESMÍR OČAMI DETÍ” 2021

Výsledky okresného kola výtvarnej súťaže „VESMÍR OČAMI DETÍ” 2020

Výsledky okresného kola výtvarnej súťaže „VESMÍR OČAMI DETÍ” 2019

Výsledky okresného kola výtvarnej súťaže „VESMÍR OČAMI DETÍ” 2018

Výsledky okresného kola výtvarnej súťaže “VESMÍR OČAMI DETÍ” 2017

Výsledky okresného kola výtvarnej súťaže “VESMÍR OČAMI DETÍ” 2016

Výsledky výtvarnej súťaže “VESMÍR OČAMI DETÍ” 2015

Výsledky výtvarnej súťaže “VESMÍR OČAMI DETÍ” 2014

Keď porota vyberá najlepšie práce okresného kola, chodba planetária vyzerá ako
„dúhová mliečna cesta”.

Potom výkresy putujú na steny, aby si ich mohli obzrieť všetci návštevníci Hvezdárne a planetária.