V novom školskom roku

Vážení páni učitelia!

Po letných prázdninách sa Vám opäť pripomíname s našou programovou ponukou.
S ohľadom na rozhodnutie dodávateľa stavby preniesť sa s rekonštrukčnými prácami do budúceho roka Vám žiaľ neprinesieme zážitok z vynoveného výzoru nášho planetária, ale o to viac sa posnažíme o Vašu spokojnosť aj keď v provizórnom režime prevádzky. Ten sme postavili od začiatku septembra predbežne na termíne na 11. hodinu a v mesiacoch november a december plánujeme (v závislosti od vývoja stavby) poskytnúť priestor pre tri denné rezervácie.

Ďakujeme Vám za porozumenie a aj pre tento školský rok si prajeme opäť veľa spoločných stretnutí.

riaditeľ HaP v Prešove

19. október – priestor pre exkurzie od 27. novembra rozširujeme na tri rezervačné termíny: 9., 11. a 13. hodina, pričom kultúrne poukazy na rok 2017 si môžete u nás uplatniť do 11.11.2017.
Termín na 10. hodinu vyhradený pre MŠ Vám ponúkneme v prípade, že nebude prekročený dvojtermínový režim dopoludňajších objednávok. Individuálne budeme riešiť prípadné požiadavky na ďalšie popoludňajšie termíny (v rozsahu 14. – 16. hod.).

NAŠE AKTIVITY NA ŠKOLÁCH

Vzhľadom na obmedzenie v príjme exkurzií na pôde HaP sme pristúpili k návštevám školských kolektívov a sme potešení Vašim záujmom aj o túto formu spolupráce:

  • do atraktívneho programu EarthCam sme týmto spôsobom zapojili ZŠ Š. Michaľany a SZŠ Kmeťovo stromoradie
  • s témou Slnečná sústava (s možnosťou pozorovania slnečnej atmosféry) sme vystúpili na ZŠ v Lenártove, ZŠ Fintice a ZŠ Matice slovenskej
  • postavu M. R. Štefánika sme v rámci akcie Medzinárodného dňa školských knižníc pre rok 2017 priblížili žiakom na ZŠ Matice slovenskej a na škole v Krivanoch

Na základe Vašej e-mailovej požiadavky na hapastropresov.sk radi dohodneme podmienky týchto podujatí aj u Vás!

VZDELÁVANIE V ASTRONÓMII

Krajský seminár pre učiteľov a vedúcich astronomických krúžkov v tomto roku organizovať nebudeme.