Žijeme na Zemi – Turizmus v kozme – 25. apríl

vo Hvezdárni a planetáriu v Prešove ku Dňu Zeme – 22. apríl.
Štvrtok 25. apríl 2024 od 18:00 h – videokonferenčná účasť na prednáške Ing. Pavla Horňáka v CVČ Domino v Košiciach – vesmírna turistika.
– poznávanie objektov jarnej nočnej oblohy vo hviezdnej sále
– hudobno reportážny program v prednáškovej sieni
Vstupné: 2,50 €