Zmena v organizácii návštevnosti

Vzhľadom na potreby dodávateľa stavby a pre udržateľnosť prevádzkových podmienok vo vzťahu k návštevnosti nášho zariadenia pristupujeme k redukcii júnového režimu ponuky nasledovne:

Pre organizované skupiny ponúkame denne 1 termín – na 11:00 h, do 13.6. vrátane.
Programy pre verejnosť (vo štvrtok a v sobotu) budú v ponuke do 9.6. vrátane.

Návštevnosť počas prázdninových mesiacov sme nútení pre uvedené dôvody pozastaviť v celom rozsahu.

Za pochopenie vám ďakujeme

V. Kolivoška, riaditeľ HaP