Pre naše mesto a kraj

Pri organizovaní medzinárodných športových podujatí sme pozývaní mestskou radnicou k spolupráci pri prezentácii kultúrneho diania v Prešove.

Tradične sme súčasťou programu pre účastníkov Fragaria Cup, Sarius Cup a Adidas 4 Sport Cup.

 

Ponúkame programy aj v jazykoch: angl, rus, pol, maď, fra a nem.

27. október – Deň Prešovského samosprávneho kraja

V tento deň sme aj my súčasťou koordinovaných aktivít, cielených prostredníctvom OK Ú PSK na prezentáciu potenciálu Prešovského kraja v oblasti (špecializovaných) činností pre sféru kultúry.


2016 (mimoriadne 15. november)

Exkurzie z:

ZŠ Májové námestie a MŠ A. Prídavku (Prešov)ZŠ Za vodou a SOŠ technická (Stará Ľubovňa) s celkovým počtom 149 žiakov využili v tento deň bezplatný vstup, s rozšírenou ponukou o celodenné teleskopické pozorovanie Slnka.
Aktivity PSK v kultúrnej oblasti a cestovného ruchu sme návštevníkom sprístupnili prostredníctvom knižnej výstavky.


2015

Exkurzie z:

Gymnázia L. Stückela v Bardejove, Základnej školy v Plavči a Súkromnej spojenej školy Solivarskej v Prešove s celkovým počtom 189 žiakov využili v tento deň bezplatný vstup, s rozšírenou ponukou o celodenné teleskopické pozorovanie Slnka.
Aktivity PSK v kultúrnej oblasti a cestovného ruchu sme návštevníkom sprístupnili prostredníctvom knižnej výstavky.