Pre školy

Vzdelávanie v prírodných vedách je založené na pochopení fundamentálych vedeckých princípov, ktorých platnosť odhaľujeme aj potvrdzujeme experimentálnou výučbou

Kúzelná fyzika

„V jednoduchosti je krása“ – je motto nášho demonštrátora Michala Figuru pri tom, ako komentuje pred publikom „zázračné “ javy a deje všade okolo nás. Približne 45 minútové vystúpenie (v prednáškovej sieni) odporúčame spájať s programom v planetáriu – na základe vlastného výberu.

Štandardná ponuka pre školy

Rok 2016
ZŠ Nižná Brána, Kežmarok
ZŠ Gašpara Haina, Levoča
Homeschooling, Košice
ZŠ Chmiňanská N. Ves
ZŠ Ul. 8 mája, Svidník
ZŠ Sedlice
ZŠ Petrovany

Rok 2015
ZŠ Mlynská, Stropkov
ZŠ Mlynská, Stropkov
Evanielicke kolegiálne gymnázium, PO
ZŠ Chminianska Nová Ves
ZŠ Nižná Brána, Kežmarok

Rok 2014
ZŠ Sibírska, PO
ZŠ Matice Slovenskej, PO
Hvezdáreň Michalovce
ZŠ Chminianska Nová Ves
ZŠ 8. Mája, Svidník

Rok 2013
ZŠ Sibírska, PO
Súkromné gymnázium, Vranov
ZŠ Palešovo námestie, Spišské Podhradie
ZŠ Kluknava, Gelnica
ZŠ Šmeralova, PO
Gymnázium Konštantínova, PO
ZŠ Modrá nad Cirochou, Humenné
ZŠ Chminianska Nová Ves
ZŠ Chminianska Nová Ves
ZŠ Sibírska, PO
ZŠ Šrobárova, PO
FH a PV Prešovská univerzita
ZŠ Šmeralova, PO

Rok 2012
ZŠ Sibírska, PO
ZŠ Petrovany