Aktuálne meteorologické pozorovania vo Hvezdárni a planetáriu v Prešove

Automatická zrážkomerná stanica

Automatická zrážkomerná stanica (AZS – APS2 – automatická zrážkomerná stanica 2. generácie). V sieti takýchto staníc (197 v SR)  sú v minútových intervaloch odosielané údaje o zrážkových objemoch pre danú lokalitu a tie sa štatisticky spracovávajú. Stanice tohto druhu umožňujú realizovať včasné protipovodňové opatrenia. Protipovodňové výstrahy sú uverejňované na stránkach SHMÚ.

Automatická zrážkomerná stanica (Autor: J. Sadiv)
Automatická pozorovacia stanica Vantage Pro 2 Plus

Táto automatická pozorovacia stanica bola zriadená na terase Hvezdárne a planetária v Prešove v januári 2022. Je to profesionálna meteorologická stanica, ktorá dokáže merať a z nameraných hodnôt aj odvádzať až 25 veličín. Okrem základných veličín, ako je teplota vzduchu, vlhkosť vzduchu, barometrický tlak, smer vetra, meria aj veličiny ako je UV index, index slnečného žiarenia a pod. Odkazy na dáta:
Aktuálne namerané hodnoty
Grafické spracovanie, história nameraných dát a predpoveď počasia
Pre mobilné zariadenia existuje aplikácia WeatherLink, ktorú si môžete stiahnuť pomocou platformy Google Play a takisto aj App Store. Aplikácia je zdarma a po jej stiahnutí je potrebné vytvoriť si účet a následne vybrať pozorovaciu stanicu. V našom prípade je to “Hvezdáreň a planetárium v Prešove“.

Automatická pozorovacia stanica Vantage Pro 2 Plus (Autor: J Sadiv)