Expozície slnka z roku 1989 cez prešovský protuberančný ďalekohľad