Astronomická olympiáda – 2024

Všetkým záujemcom z radov žiakov ZŠ (7.-9.ročník) a študentov SŠ dávame do pozornosti 18. ročník Astronomickej olympiády. Zadania domáceho kola boli zverejnené 15.1.2024 na www.astronomickaolympiada.sk/ulohy
Úlohy môžete odovzdávať do polnoci 15. marca na adresu ao@aosk.sk.
Regionálne kolo pre úspešných riešiteľov bude 4. apríla v budove Hvezdárne a planetária v Prešove.