„Čo vieš o hviezdach?” – od 14. do 16. júna

Celoslovenské kolo vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“
v gescii SÚH Hurbanovo
14. – 16. júna 2022
vo Hvezdárni a planetáriu v Prešove