Deň hvezdární a planetárií – 25.3.2023

Odkaz na čitateľný PDF súbor: https://astropresov.sk/wp-content/uploads/2023/03/Den-HaP.pdf