Nahrávam Udalosti

DEŇ HVEZDÁRNÍ A PLANETÁRIÍ

Medzinárodná iniciatíva pri príležitosti jarnej rovnodennosti zameraná na podporu šírenia poznatkov astronómie a oboznamovanie verejnosti s prácou astronomických zariadení.

Programy pre deti (vstupné 2,50 €)
v projekčnej sále planetária pod umelou hviezdnou oblohou:
14:00 Cesta Miri
15:00 Cesta Miri
16:00 Vesmírne otázniky

v prednáškovej sále:
15:00 – 17:00 Rozhovory o vesmíre, Astronomické rozprávky …

Programy pre dospelých (vstupné 4,00 €)
v projekčnej sále planetária pod umelou hviezdnou oblohou:
18:00 Hviezdy nášho neba
19:00 Elton John II
20:00 Obloha nad nami

v prednáškovej sále:
18:00 – 20:30 odborné filmy s astronomickou tematikou

Pozorovanie
15:00 – 21:30 v prípade priaznivého počasia súbežne s programom akcie pozorovanie Slnka a objektov hviezdnej oblohy ďalekohľadmi
20:30 – 21:30 Hodina Zeme
v prípade nepriaznivého počasia: 21:00 Jarná obloha
– program v planetáriu

Dátum a deň podujatia 25. 03. 2023 (Sobota)
Čas podujatia 14:00 - 21:30
Vstupné
Zoznam všetkých podujatí