Nahrávam Udalosti

DEŇ HVEZDÁRNÍ A PLANETÁRIÍ

Medzinárodná iniciatíva pri príležitosti jarnej rovnodennosti zameraná na podporu šírenia poznatkov astronómie a oboznamovanie verejnosti s prácou astronomických zariadení.

Programy pre deti (vstupné 1,50 €)
v projekčnej sále planetária pod umelou hviezdnou oblohou:
15:00  Martin a hviezda
16:00  Alžbetkin vesmír

v prednáškovej sále:
15:00 – 17:00 Rozhovory o vesmíre; Európa, miesto kde žijeme; astronomické rozprávky

Programy pre dospelých (vstupné 2,50 €)
v projekčnej sále planetária pod umelou hviezdnou oblohou:
18:00 Po západe Slnka
19:00 Vangelis
20:15 Jarná obloha

v prednáškovej sále:
18:00 – 20:00 odborné filmy s astronomickou tematikou

Pozorovanie
15:00 – 21:00 v prípade priaznivého počasia súbežne s programom akcie
pozorovanie Slnka a Mesiaca ďalekohľadmi

Dátum a deň podujatia 17. 03. 2019 (Nedeľa)
Čas podujatia 15:00 - 21:00
Vstupné
Zoznam všetkých podujatí