Nahrávam Udalosti

DEŇ HVEZDÁRNÍ A PLANETÁRIÍ

Medzinárodná iniciatíva pri príležitosti jarnej rovnodennosti zameraná na podporu šírenia poznatkov astronómie a oboznamovanie verejnosti s prácou astronomických zariadení.

Programy pre deti (vstupné 2,50 €)
v projekčnej sále planetária pod umelou hviezdnou oblohou:
14:00 Alžbetkin vesmír
15:30 Cesta Miri
v prednáškovej sále:
14:00 – 17:00 Strašidelný vesmír, Prázdniny v kozme, Paxi rozprávky …

Programy pre dospelých (vstupné 4,00 €)
v projekčnej sále planetária pod umelou hviezdnou oblohou:
18:00 Po západe Slnka
19:00 Pink Floyd – premiéra
v prednáškovej sále:
18:00 – 21:00 odborné filmy s astronomickou tematikou

Pozorovanie
14:00 – 21:00 v prípade priaznivého počasia súbežne s programom akcie pozorovanie Slnka a objektov hviezdnej oblohy ďalekohľadmi

Dátum a deň podujatia 16. 03. 2024 (Sobota)
Čas podujatia 14:00 - 21:00
Vstupné
Zoznam všetkých podujatí