Nahrávam Udalosti

DEŇ HVEZDÁRNÍ A PLANETÁRIÍ

Medzinárodná iniciatíva pri príležitosti jarnej rovnodennosti zameraná na podporu šírenia poznatkov astronómie a oboznamovanie verejnosti s prácou astronomických zariadení.

Programy pre deti (vstupné 2 €)
v projekčnej sále planetária pod umelou hviezdnou oblohou:
15:00 Slnko a hodnár
16:00 Tomášova cesta ku hviezdam

v prednáškovej sále:
15:00 – 17:00 Rozhovory o vesmíre; Európa – miesto, kde žijeme

Programy pre dospelých (vstupné 3 €)
v projekčnej sále planetária pod umelou hviezdnou oblohou:
18:00 Mytológia a hviezdna obloha
19:00 John Williams – filmová hudba
20:20 Jarná obloha

v prednáškovej sále:
18:00 – 21:00 odborné filmy s astronomickou tematikou

Pozorovanie
15:00 – 21:00 v prípade priaznivého počasia súbežne s programom akcie pozorovanie Slnka a objektov hviezdnej oblohy ďalekohľadmi

Dátum a deň podujatia 10. 04. 2022 (Nedeľa)
Čas podujatia 15:00 - 21:00
Vstupné
Zoznam všetkých podujatí