Nahrávam Udalosti

DEŇ ZEME

Žijeme na Zemi – environmentálny, hudobno–reportážny program o zodpovednosti človeka za vplyvy vyvolané vedecko–technickým pokrokom. Program je koncipovaný vo forme prezentácie s filmovými, obrazovými a hudobnými blokmi.
Dĺžka trvania: 50 minút

Jarná obloha – Patrí do cyklu programov o oblohe v jednotlivých ročných obdobiach. Cieľom programu je oboznámiť návštevníkov so vzdialenými galaxiami. V úvode sa stručne vysvetľuje začiatok astronomickej jari. Členovia klubu mladých astronómov, Oskar, Karol a Katka, sa stretávajú pod jarnou oblohou. Cez známe súhvezdia jarnej oblohy sa nazerá za hranice našej hviezdnej sústavy – našej Galaxie. Charakterizujú sa galaxie, kopy galaxií a kvazary.
Dĺžka trvania: 21 minút

Dátum a deň podujatia 25. 04. 2024 (Štvrtok)
Čas podujatia 18:00 - 19:30
Vstupné 2,50 €
Zoznam všetkých podujatí