Košické výpravy do vesmíru – 12.4.2019

Prednáška pri príležitosti Svetového dňa letectva a kozmonautiky.
Prednáša: Ing. Ján Baláž, PhD. pracovník Ústavu experimentálnej fyziky SAV
v piatok 12. apríla 2019 o 18:00 hod.
v Hvezdárni a planetáriu v Prešove.
Vstupné: 1,50 €

V 50 ročnej histórii Oddelenia kozmickej fyziky nachádzame zaujímavú spoluprácu s odborníkmi na Lomnickom štíte a do deväťdesiatych rokov aj významnú účasť v programe Interkozmos. V posledných dvadsiatich rokoch je to však najmä spolupráca s európskou kozmickou agentúrou ESA, vďaka ktorej si košický Ústav experimentálnej fyziky upevňuje povesť špičkového vedeckého pracoviska v obore technológií pre výskumné kozmické sondy.

Z tohto prostredia najnovšie vzišla iniciatíva SPACE::LAB, ktorou chcú jej autori vzbudiť záujem a upriamiť pozornosť na kozmický výskum, a to hlavne študentov, pre kontinuitu a udržanie priaznivého vývoja v oblasti, kde súčasní slovenskí vedci a konštruktéri dnes zaujímajú významnú pozíciu.

A z tohto prostredia k nám prichádza Ing. Ján Baláž PhD., kozmický inžinier a človek nanajvýš povolaný prezentovať prácu svoju a svojich kolegov – vývoj a uplatnenie lietajúcich strojoch vo vesmíre.