Letná škola bridžu

Čertove obrázky, ako sa v našich končinách zvykne hovoriť kartám, sú symbolom ľudskej neresti a snahy po rýchlom zbohatnutí. Pritom vedia priniesť aj veľa spoločenského uspokojenia a zábavy, a tu treba pripomenúť, že nie sú karty ako karty. Osobitý druh kartárstva predstavuje BRIDŽ, spoločnosťou vnímaný ako hodnotná spoločenská hra.

Ak sa rozhodnete pre navštevovanie Letnej školy bridžu na prešovskej hvezdárni, svoj záujem nám prosím oznámte na riaditel@astropresov.sk,  v predstihu pre najbližšie dva termíny:
– streda 3. júl o 16:00 h, alebo
– štvrtok 4. júl o 16:00 h

Výučba je bez poplatku.

A vlastne prečo bridž na hvezdárni?