Meteorický roj η-Aquaridy 2022

η-Aquaridy patrí medzi najvýdatnejšie meteorické roje v mesiaci máj. Materskou kométou tohto meteorického roja je 1P/Hally podobne ako pri októbrovom roji Orionidy. Aktívny je každoročne približne od 19. apríla až do 28. mája. Jeho maximum sa tento rok predpokladá na 6. mája o 10:00 h nášho času. Zenitová hodinová frekvencia by sa v tomto čase mala pohybovať okolo hodnoty 50 meteorov za hodinu, no môže kolísať medzi 40 až 85 meteorov za hodinu. Neistotu v predpovedi zenitovej hodinovej frekvencie spôsobuje trend jej znižovania, kedy v roku 2008 jej hodnota bola 85, v roku 2018 klesla na 60 a v roku 2021 klesla dokonca na hodnotu 45. Ak sa rozhodnete pozorovať tento meteorický roj, bude potrebné si privstať, pretože pozorovacie okno pre jeho pozorovanie sa otvára vždy nad ránom tesne pred svitaním. Radiant (miesto, z ktorého akoby vylietali meteory) nájdeme nad východným obzorom v súhvezdí Vodnára (Aquarius). Privstať sa v tomto prípade oplatí hlavne milovníkom nočnej oblohy, pretože tento úkaz budú na oblohe okrem iného sprevádzať aj planéty Venuša, Mars, Jupiter a Saturn.

Radiant roja podľa Stellaria (Zdroj: Stellarium)

Radiant roja (Zdroj: www.imo.net/files/meteor-shower/cal2021.pdf)

Zdroj:
RENDTEL, J.: 2022 Meteor Shower Calendar. [2022]. [online], [2022.04.06], dostupné na: < www.imo.net/files/meteor-shower/cal2021.pdf>