Meteorický roj Geminidy 2021

Aj keď kométa C/2021 A1 (Leonard) sa zatiaľ nespráva podľa očakávania a jej ďalší osud je predmetom mnohých debát medzi astronómami, čaká nás v najbližších dňoch každoročne sa opakujúca udalosť a to meteorický roj Geminidy. Geminidy sú momentálne jeden z najstabilnejších aj najvýdatnejších meteorických rojov vôbec. Tohto roku bude aktívny od 4. do 17. decembra, pričom maximum sa predpokladá na 14. decembra o 8:00 hod. nášho času. Aj keď v tomto čase bude u nás už deň, netreba zúfať, pretože maximum je dostatočne “široké“ a tak sa môže stať, že zvýšená aktivita nastane už v noci z 13. na 14. decembra. Počas maxima sa predpokladá ZHR (zenitová hodinová frekvencia) na 140 až 150 meteorov za hodinu. To z tohto roja robí jeden z najvýdatnejších rojov vôbec. Pozorovanie však svojím svitom, bude z časti rušiť Mesiac, ktorý v čase maxima západne okolo 2:30 hod. Keďže maximum nastane až okolo 8:00 hod. ráno, táto skutočnosť by nijako nemala ovplyvniť odborné pozorovania. Pre laického pozorovateľa, ktorý si len tak chce vychutnať tento úkaz nebude Mesiac vôbec vadiť, ba dokonca večer 13. decembra na oblohe vykreslí peknú scenériu s planétami Jupiter, Saturn a Venuša (viď. obr.1). Ak sa bude pozorovateľ nachádzať na tmavom mieste, kde nebude vadiť svetelné znečistenie, môže sa na oblohe pokúsiť vyhľadať aj planétu Urán, ktorá bude na rozhraní viditeľností voľným okom. V tomto prípade odporúčame aspoň malý ďalekohľad, alebo triéder, ktorý umocní nielen pozorovanie Uránu, ale aj ostatných spomínaných planét a takisto aj kráterov na Mesiaci.

Poloha planét a Mesiaca na oblohe 13. decembra 2021 o 17:00 SEČ (Zdroj: Stellarium)

Radiant roja Geminidy v maxime podľa Stellaria (Zdroj: Stellarium)

Radiant roja Geminidy (Zdroj: www.imo.net/files/meteor-shower/cal2021.pdf)

Zdroj:
RENDTEL, J.: 2021 Meteor Shower Calendar. [ 2021 ]. [ online ], [ 2020.10.14 ], dostupné na: <www.imo.net/files/meteor-shower/cal2021.pdf>