Meteorický roj Kvadrantidy 2022

Tak ako každý rok aj rok 2022 začne vyvrcholením meteorického roja Kvadrantidy. Tento roj je pomenovaný dnes už po neexistujúcom súhvezdí Nástenný kvadrant. Jeho hviezdy sú už súčasťou súhvezdí Drak, Herkules a Pastier, pričom radiant roja (miesto, z ktorého zdanlivo vylietavajú meteory) sa nachádza práve v súhvezdí Pastier (obr.2). Preto sa tento roj niekedy nazýva aj Bootidy. Aktívny je každoročne od  28. decembra do 12. januára. Maximum sa v roku 2022 predpokladá na 3. januára medzi 21:00 hod. a 22:00 hod. nášho času. ZHR (zenitová hodinová frekvencia) je pri tomto roji variabilná od 60 do 200 meteorov za hodinu, no v roku 2022 by sa mohla pohybovať okolo 120 meteorov za hodinu. To zaradzuje meteorický roj Kvadrantidy medzi tri najaktívnejšie roje roka. Tohto roku navyše svojím svitom nebude pozorovanie rušiť Mesiac, čo hlavne pri odbornom pozorovaní umožní zaznamenať aj menej slabé meteory. Najlepšie pozorovacie podmienky okolo maxima nastanú až po 2:00 hod. nášho času, kedy radiant prekoná výšku 30° nad obzorom. Pre laického pozorovateľa, ktorý si len tak chce vychutnať maximum tohto roja, však nie je potrebné čakať so začiatkom pozorovania až do ranných hodín.

Radiant roja Kvadrantidy v maxime podľa Stellaria (Zdroj: Stellarium)

Radiant roja Kvadrantidy (Zdroj: www.imo.net/files/meteor-shower/cal2022.pdf)

Zdroj:
RENDTEL, J.: 2022 Meteor Shower Calendar. [2021]. [online], [2021.12.08], dostupné na: <www.imo.net/files/meteor-shower/cal2022pdf>