KÚZELNÁ FYZIKA

Živé vystúpenie – Michal Figura

Séria komentovaných experimentov určená žiakom ZŠ.
Prostredníctvom kúzelných experimentov, akými sú napríklad Herónova fontána, Newtonova kolíska, magnetický vláčik, gyroskop, nekonečný tunel a podobne, sa žiaci dozvedia o príčinách a dôsledkoch niektorých fyzikálnych dejov, ako aj o ich využití v praxi. Vystúpenie odporúčame v kombinácii s programom v planetáriu.

Dĺžka trvania: 45 až 60 minút

Akcia je zabezpečovaná externou službou, vstupné je od 27.10.2016 stanovené na 2 € na osobu, minimálne však 40 € na jedno podujatie.