Vzdelávacie audiovizuálne programy v prednáškovej sále

Európa – miesto, kde žijeme

Program je určený prioritne žiakom 7. ročníka ZŠ.
Zahŕňa informácie o Európskom kontinente a zároveň sme sa pokúsili charakterizovať niektoré vybrané európske štáty. V priebehu niekoľkých minút sa poslucháč dozvie niečo o hlavných mestách v Európe, zoznámime sa s kultúrnymi pamiatkami nielen európskeho ale celosvetového významu, významnými osobnosťami a oboznámime sa s klimatickými podmienkami.
Dĺžka trvania: 34 minút

Meteorológia

Program je určený žiakom 7. ročníka ZŠ a astronomickým krúžkom.
Zaoberá sa meteorológiou – vedou o počasí, ktorá skúma fyzikálne javy a procesy v atmosfére. Po krátkom prehľade postupného rozvoja meteorológie sa program orientuje na atmosféru, jej základné charakteristiky a zloženie. Vysvetľujú sa základné meteorologické prvky – teplota, tlak, vlhkosť vzduchu, vietor, oblačnosť, zrážky a pod. Ďalej sa pozornosť venuje prístrojom, ktoré sa používajú na meranie základných meteorologických prvkov. Stručne sa hovorí o prúdení vzduchu, o cyklónach a anticyklónach.
Dĺžka trvania: 29 minút

Na ceste okolo Slnka – NOVINKA

Program je určený pre žiakov II. stupňa ZŠ, prioritne pre 5. ročník ZŠ.
Rozľahlosť vesmíru nás nabáda k neustálemu snaženiu poznať a pochopiť to, čo stále pred nami skrýva. Poznanie princípov a zákonitosti sveta v ktorom žijeme je však pre nás tiež nesmierne dôležité. Zdanie nehybnej Zeme vo vesmíre vyvrátime vysvetlením pohybov telies vo vesmíre  pri objasňovaní striedania dňa a noci, ročných období, mesačných fáz a príčin výskytu zatmení.
Dĺžka trvania: 22 minút

Od prachu k hviezdam

Program je vhodný pre žiakov vyšších ročník ZŠ, študentov SŠ a dospelých.
Pútavou formou približuje históriu kozmonautiky od jej prvých nesmelých krokov po súčasné úspechy ľudstva. V úvode sa spomínajú legendy o lietaní, prvé pokusy s balónmi a konštrukcie lietajúcich strojov – lietadiel. Ďalej sa program venuje významným medzníkom kozmonautiky, od prvého Sputnika po nedávne výsledky výskumu kozmu. Záver patrí praktickému významu kozmonautiky pre človeka.
Dĺžka trvania: 23 minút

Okamih bez Slnka

Program je určený študentom SŠ a širokej verejnosti.
Podrobnejšie sa zaoberá zatmením Slnka. Po úvodnej historickej fikcii zatmenia Slnka z roku 585 pred n.l. sa vysvetľuje, za akých podmienok nastáva tento jav a aké druhy zatmení sú pozorovateľné na Zemi. Ďalej sa popisuje priebeh úplného zatmenia Slnka a niektoré zaujímavé historické udalosti súvisiace so zatmením Slnka. Zodpovedá sa na otázky, prečo a ako sa pozoruje tento úkaz. Program končí autentickým videozáznamom úplného zatmenia Slnka z roku 1991, pozorovaného v Mexiku. Počas ukážky sú uvedené aj zaujímavé štatistické údaje o zatmeniach Slnka.
Dĺžka trvania: 29 minút

Optika a optické prístroje v astronómii

Program je určený žiakom vyšších ročníkov ZŠ a astronomickým krúžkom.
Krátko sa venuje zdrojom svetla, ďalej sa vysvetľuje optické prostredie, šírenie svetla v optickom prostredí a určovanie rýchlosti svetla. Zaoberá sa tiež problematikou rozptylu, odrazu a prechodu svetla optickými sústavami. Popisuje významné šošovkové a zrkadlové ďalekohľady a poukazuje na možnosti ich uplatnenia v astronomickej praxi. V závere sú uvedené kontrolné otázky s odpoveďami.
Dĺžka trvania: 25 minút

Prázdniny v kozme

Program je vhodný pre žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ.
Veľká túžba malého Miloša sa vyplní jednej noci v sne. Spolu so skúseným kamarátom kozmonautom sa dostane do výcvikového strediska kozmonautov a prejde neľahkým výcvikom. Na pomyselnej rakete sa prenesie na orbitálnu stanicu a spolu so svojimi kamarátmi kozmonautmi zažije veľa poučných aj napínavých príhod. Cieľom tohto programu je vhodnou formou priblížiť deťom prípravu kozmonautov na Zemi i v kozme, ktorá je nielen veľmi zaujímavá, ale aj mimoriadne náročná.
Dĺžka trvania: 22 minút

Prístroje v astronómii

Program je určený astronomickým krúžkom a študentom SŠ.
Cieľom programu je nenáročnou formou podať ucelený prehľad pozorovacej techniky v období pred vynájdením ďalekohľadu (gnómon, slnečné hodiny, kvadrant, astroláb a podobne) a rovnako aj neskôr (ďalekohľady, fotografia, spektroskop, radar, kozmonautika, obrie ďalekohľady, CCD detektory). Jednoduchou formou sa popisuje princíp týchto prístrojov, ich využitie a praktický prínos pre astronomický výskum.
Dĺžka trvania: 31 minút

Projekt Apollo

Program je určený študentom SŠ a širokej verejnosti.
Projektom Apollo začala americká kozmonautika priamy výskum Mesiaca. Popisujú sa projekty a pokusy na zostrojenie nosných rakiet, výpočty a teoretické predpoklady pristátia človeka na Mesiaci. Ďalej sa tu rozoberá pristátie prvého človeka na Mesiaci v roku 1969 a pobyt prvých ľudí na jeho povrchu. Záver sa venuje ďalším posádkam programu Apollo a ich výskumným úlohám.
Dĺžka trvania: 30 minút

Putovanie vesmírom

Program určený žiakom 1. – 2. ročníka ZŠ.
Hvezdár Florián, ktorý rád pozoruje ďalekohľadom, zodpovedá zvedavé otázky malej Veroniky o tom, čo je väčšie, Slnko alebo Mesiac a ako sú od nás ďaleko, ako vyzerajú zblízka, odkiaľ to všetko vieme a podobne. Hvezdár ďalej vysvetľuje, ako vyzerá život hviezdičiek, ktoré môžeme v noci vidieť na oblohe, čo sú to planéty a že aj Zem je guľatá ako iné planéty.
Dĺžka trvania: 14 minút

Rozhovory o vesmíre

Program určený žiakom 3. ročníka ZŠ.
Podáva ucelený obraz o najzákladnejších pojmoch astronómie. Nenáročnou formou, rozhovorom otca a synčeka Martina, sa žiaci dozvedajú o hviezdnej oblohe, súhvezdiach, o Polárke, o povrchu Mesiaca, o Zemi. Pradávne grécke báje im priblížia Veľkú medvedicu, Malého medveďa a niektoré ďalšie súhvezdia. Ďalej sa vysvetľujú javy striedania dna a noci a ročných období. Prístupnou formou je načrtnuté striedanie mesačných fáz a základný rozdiel medzi hviezdami a planétami.
Dĺžka trvania: 18 minút

Rozprávanie o slnečnej sústave

Videoprogram vhodný na zopakovanie a doplnenie učiva 4. ročníka ZŠ.
Formou rozhovoru a bádania sú vysvetlené súčasné poznatky o slnečnej sústave. Základné fyzikálne podmienky na ďalších planétach slnečnej sústavy sú porovnávané s podmienkami na Zemi, ktorá má pre ľudstvo zatiaľ nenahraditeľný význam.
Dĺžka trvania: 35 minút

Slnečná sústava

Program vhodný pre žiakov vyšších ročníkov ZŠ.
Svet planét, mesiacov, komét, meteoroidov a jedinej hviezdy. Program ponúka prehľadný spôsob poznávania nášho najbližšieho vesmírneho priestoru od mytologických predstáv až po výsledky moderného kozmického výskumu.
Dĺžka trvania: 42 minút

Slnečná sústava – skrátená verzia

Program vhodný pre žiakov vyšších ročníkov ZŠ.
Svet planét, mesiacov, komét, meteoroidov a jedinej hviezdy. Program ponúka prehľadný spôsob poznávania nášho najbližšieho vesmírneho priestoru od mytologických predstáv až po výsledky moderného kozmického výskumu.
Je to upravený program Slnečná sústava (42 min) pre návštevníkov, ktorí z časových dôvodov volia menej obsažnú verziu.
Dĺžka trvania: 32 minút

Strašidelný vesmír – NOVINKA

Program je určený pre deti aj ich rodičov, prípadne starých rodičov.
Hlavne však pre tých, ktorí majú radi vesmírne záhady a ich odhaľovanie. Dozvieme sa v ňom niečo o zvukoch vo vesmíre. Zistíme, či sa dá uhasiť Slnko aj niečo o drakovi, ktorý vraj zhltol Slnko. Odhalíme tajomstvo najhorúcejšej planéty v Slnečnej sústave, vyhneme sa zrážke hviezd. Navštívime vesmírnych obrov aj trpaslíkov ale aj čiernu dieru. A dozvieme sa či prinášajú kométy nešťastie na Zem.
Dĺžka trvania: 29 minút

V tieni Zeme

Program vhodný pre žiakov vyšších ročníkov ZŠ, SŠ a dospelých.
V úvode je jednoduchou formou vysvetlený jav zatmenia Mesiaca, jeho fázy a priebeh. Ďalej nasleduje galéria fotografií s textovým popisom, kde sa dokumentuje skutočný priebeh zatmenia Mesiaca. V ďalšej časti sa formou otázok a odpovedí objasňuje tento jav podrobnejšie a uvedie sa zopár zaujímavostí s ním súvisiacich. Pre lepšiu názornosť sa program končí zrýchleným videozáznamom priebehu úplného Zatmenia Mesiaca.
Dĺžka trvania: 21 minút

Vývoj Zeme a slnečnej sústavy

Program je určený žiakom 8. ročníka ZŠ na doplnenie učiva prírodopisu a astronomickým krúžkom.
Rozsiahlejšie sa rozoberá teória formovania slnečnej sústavy z medzihviezdneho prachu a plynu. Poukazuje sa na spoločný pôvod Slnka a všetkých planét slnečnej sústavy. Ďalej sa hovorí o postupnom vývoji Zeme, o vytvorení atmosféry, formovaní jej povrchu a vývoji života. Krátko sa nazerá do budúcnosti a uvažuje sa o časovo ohraničenej existencii Zeme a celej slnečnej sústavy.
Dĺžka trvania: 21 minút

Žijeme na Zemi

Program vhodný pre vyššie ročníky ZŠ, stredoškolákov a dospelých.
Environmentálny, hudobno–reportážny program o zodpovednosti človeka za vplyvy vyvolané vedecko–technickým pokrokom. Program je koncipovaný vo forme prezentácie s filmovými, obrazovými a hudobnými blokmi so zakončením pod hviezdnou oblohou.
Dĺžka trvania: 50 minút