Zmluva o spolupráci

V dňoch 12. – 13. mája 2005 sme uskutočnili zahraničnú služobnú cestu do Poľska.

Jej cieľom bolo podpísanie zmluvy o spolupráci medzi troma hvezdárňami – Hvezdárňou a planetáriom v Prešove (PaedDr. Juraj Humeňanský – riaditeľ, Renáta Kolivošková – odborná pracovníčka), Vihorlatskou hvezdárňou v Humennom (RNDr.Igor Kudzej, CSc. – riaditeľ), ktoré zastupujú astronomické zariadenia Prešovského samosprávneho kraja a Mlodziezowim Obserwatoriom Astronomicznym v Niepolomicach (Mgr. Mieczyslaw Janusz Jagla – riaditeľ) –astronomické zariadenie Malopolskeho vojvodstva v Poľsku.

Prečo práve zmluva o spolupráci? Nuž, k tomuto kroku sme dospeli po vzájomnej dohode a predchádzajúcej neformálnej spolupráci, ktorá trvala asi rok. Zámerne nehovorím, že „poslednému kroku“, pretože zmluva je skôr snaha rozvíjať dobré pracovné vzťahy a spoluprácu medzi jednotlivými inštitúciami aj v budúcnosti. Možností je dosť, pretože jednou z hlavných činností všetkých troch hvezdární je práca s mládežou, čo už samo o sebe znamená, že priestor pre spoluprácu sa určite nájde. Mnoho zaujímavých aktivít bolo prediskutovaných už počas našej návštevy u poľských priateľov.

Slávnostný akt podpísania zmluvy sa uskutočnil v peknom a príjemnom prostredí Observatória v Niepolomicach. Riaditeľ observatória p. Jagla nám pripravil bohatý program, vďaka ktorému sme sa mali možnosť oboznámiť nielen s prácou a možnosťami samotného observatória, ale tiež sme si prezreli samotné malebné mestečko Niepolomice, ktorého klenotom je kráľovský zámok, dnes veľmi pekne zrenovovaný. V mnohých komnatách sa nachádzajú hlavne lovecké trofeje a v jednej je dokonca malé astronomické múzeum.

V mestečku aj keď malom je mnoho ďalších atrakcií – „izba ľudových tradícií“, „lesná izba“ a pod. všetky tieto miesta navštevujú hlavne školáci z Krakova, Niepolomíc, či iných blízkych miest.

Zaujímavosťou je aj Niepolomický prales, ktorý bol miestom loveckých výprav mnohých poľských kráľov. Niepolomice sa totiž nachádzajú v blízkosti nádherného a veľkého poľského mesta Krakov – niekdajšieho sídla poľských kráľov.

V súvislosti s našou návštevou sme s pánom Jaglom absolvovali oficiálne stretnutia s Marszalkom Malopolského vojvodstva panom Adrzejom Sasulom, starostom mesta aj gminy Niepolomice p. Mgr.inz. Stanislawom Kracikom a predsedom Hlavného výboru PTMA (Polskiego Towarzystwa Milosnikow Astronomii) dr. Henrykom Brancewiczom. Snahou týchto rozhovorov bolo informovať predstaviteľov mesta a kraja o úsilí našich organizácií rozvíjať cezhraničnú spoluprácu.

Na záver mi ostáva len poďakovať aj týmto spôsobom našim milým poľským priateľom za čas, ktorý nám venovali, prijatie i pohostenie a verím, že budeme mať príležitosť privítať ich na slovenskej pôde a neskôr už aj pracovne v rámci aktivít s mládežou.

Renáta Kolivošková