Obloha nad nami – 8. až 11. august

Expedícia zameraná na pozorovanie meteorického roja Perzeidy na hvezdárni v Roztokoch.