Odborno-vzdelávací seminár pre učiteľov prírodovedných predmetov – 2. až 3. december

Pozývame Vás na odborno-vzdelávací seminár pre učiteľov prírodovedných predmetov s názvom Zaujímavé metódy nielen v mimoškolskom vyučovaní prírodovedných predmetov v dňoch 2. až 3. decembra 2022. Záujemcovia (jednotlivci aj skupiny) sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese:
hapastropresov.sk alebo na tel. čísle: 051 77 220 65.

Bližšie informácie v pozvánkefond na podporu umenia