OZNAMY A UPOZORNENIA

UPOZORNENIE NA ZMENY ČASU UVEDENIA PROGRAMU

ASTRONOMICKÉ ŠTVRTKY sú rozšírením  ponuky podujatí na HaP v Prešove, ktoré však vyžaduje presun tradičného času uvádzania večerného programu z 18. hodiny na čas 19:30 h. Súvisí to so zapojením nášho pracoviska do on-line priestoru, ktorý  od  18. hodiny umožňuje aj našu účasť na podujatiach planetária v Centre voľného času v Košiciach, pripravovaných v spolupráci so Slovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV a s videokonferenčnou  podporou UPJŠ v Košiciach.
Termíny týchto podujatí nám nie sú známe v čase, kedy pripravujeme náš rozvrh programov pre verejnosť.

Frekvencia takto spojených tém je plánovaná 1 – krát za mesiac a veríme že prinesie vítané oživenie tak v témach ako aj v možnostiach, ako si užiť večerný pobyt v našich astronomických zariadeniach. V Košiciach a snáď odteraz aj v Prešove.

Vstupné na celý večerný program ostáva nezmenené – 4  €.
Ďakujeme.

Aktuálna téma na 27.6.2024 (od 18:00 h, prednášková sieň):
Súhvezdia a výrazné objekty Južnej oblohy –  prednesie Ing. Peter Kaňuk (Centrum voľného času, Košice). Miroslava Balušeskulová a Matej Miklóš (Centrum voľného času, Košice), účastníci Expedície na Nový Zéland, budú ďalej pokračovať rozprávaním o svojich zážitkoch z exotickej krajiny u protinožcov.
Pokračovanie vo večernom programe: Hviezdy nášho neba 19:30 h

Zverejnené: 24.6.2024