„Padajúce hviezdy“ v tomto období

Aj keď situácia okolo celosvetového vírusu COVID-19 nie je práve najpriaznivejšia, astronómov táto situácia naopak „potešila“. Niežeby boli škodoradostní, ale vďaka rôznym opatreniam sa znížil smog rôzneho druhu, čo zlepšuje pozorovacie podmienky nočnej oblohy. Navyše momentálna situácia na oblohe praje rôznym pozorovaniam, či už sú to kométy, planéty a pod. (už sme o týchto objektoch  v tejto rubrike písali, alebo ešte len napíšeme). No na tieto objekty je potrebný ďalekohľad a nie každý má takýto prístroj k dispozícii a navyše zavítať na hvezdáreň je v tejto situácii nemožné. Ale astronomické pozorovanie môžeme vykonať aj voľným okom. Príkladom takéhoto pozorovania môže byť aj pozorovanie „padajúcich hviezd“ alebo presnejšie meteorov. Nižšie si popíšeme dva výdatnejšie roje v tomto období.

Lyridy
Lyridy sú pravdepodobne najstarší pozorovaný meteorický roj. Prvá zmienka o ich aktivite sa datuje do roku 687 p. n. l. Materským telesom tohto roja je kométa C/1861 G1 (Thatcher). Roj bude tohto roku aktívny od 14. do 30. apríla. Dnes patrí tento roj medzi stredne výdatné roje, s počtom okolo 15 meteorov za hodinu. Maximálna aktivita tohto roja sa tento rok predpokladá na 22. apríla o 9:00h a predpokladá sa výdatnosť 18 meteorov za hodinu, no môžeme zažiť aj prekvapenie a meteorov by mohlo byť až do 90. Keďže v noci okolo maxima bude Mesiac okolo novu budú aj podmienky na pozorovanie vynikajúce a spozorovať Lyridy môžeme praktický celú noc. Spoznáme ich tak, že meteory sa nám javia tak, akoby vylietavali z miesta (radiantu) blízkeho jednej z najjasnejších hviezd oblohy Vegy (viď. obr. 1 a obr. 2).

eta Aquaridy
Aj zmienky o tomto roji sú staré viac ako 2000 rokov. Prvé zmienky sa datujú do roku 73 p. n. l. Materským telesom tohto roja je kométa 1P/Halley. Roj je aktívny od 19. apríla do 28. mája, pričom maximum by malo nastať 5. mája o 21:00h. V maxime sa predpokladá okolo 50 meteorov za hodinu, no frekvencia môže dosiahnuť až do 85 meteorov za hodinu. Žiaľ tohtoročné eta Aquaridy nebudú až tak atraktívne na pozorovanie a to z tohto dôvodu, že sú z našej zemepisnej polohy viditeľné až nad ránom pred svitaním a navyše v dobe maxima bude rušiť aj Mesiac svojím svitom. Netreba však zúfať, pretože romantickú scenériu padajúcich hviezd bude dopĺňať už spomínaný Mesiac a planéty Jupiter, Saturn a Mars (viď. obr. 3). Radiant roja, čiže miesto odkiaľ akoby vylietali meteory, sa nachádza blízko hviezdy eta Aqr v súhvezdí Vodnára (viď. obr. 4).

Obr. 1: Radiant roja Lyridy podľa Stellaria (Zdroj: Stellarium)

Obr. 2: Radiant roja Lyridy (Zdroj: www.imo.net/files/meteor-shower/cal2020.pdf)

Obr. 3: Pohľad na oblohu 5. máj 2020 nad ránom (Zdroj: Stellarium)

Obr. 4: Radiant roja eta Aquaridy (Zdroj: www.imo.net/files/meteor-shower/cal2020.pdf)

Zdroj:
RENDTEL, J.: 2020 Meteor Shower Calendar. [2019]. [online], [2020.04.09], dostupné na: <www.imo.net/files/meteor-shower/cal2020.pdf>