Prechod planéty Merkúr popred slnečný disk 11. novembra 2019

Prechod bude pozorovateľný v celom priebehu z Antarktídy, južnej Ameriky, východnej časti severnej Ameriky a západnej Afriky. Z nášho územia bude viditeľná len prvá polovica úkazu.
Prechod Merkúra popred slnečný disk bude z nášho územia pozorovateľný len do západu Slnka (v Prešove o 16:00 hod., pre stred Slovenska o 16:09 hod.).

Začiatok tohto úkazu nastáva pre pozorovateľa v Prešove o 13:35:25 hod., kedy začne byť Merkúr viditeľný na okraji slnečného disku. Vtedy sa bude Slnko nachádzať  17° vysoko nad juhozápadným obzorom. Kotúčik Merkúra sa bude pomaly postupne presúvať popred slnečný disk až do 16:00 hod. kedy Slnko u nás zapadne, preto záverečnú fázu tohto úkazu z nášho územia nebude možné pozorovať. Maximálna fáza úkazu nastáva o 16:19:36 hod. a z nášho územia nebude taktiež pozorovateľná.

Keďže uhlový priemer Merkúra je veľmi malý – len 1/150 priemeru slnečného disku, bez ďalekohľadu ho neuvidíme, no tu nesmieme zabudnúť na použitie špeciálnych slnečných filtrov. Najbezpečnejším spôsobom pozorovanie je projekcia, tu pri priemere obrazu Slnka 25 cm bude mať malý čierny kotúčik Merkúra priemer len 1,3 mm.

Prechody Merkúra sa opakujú vždy od 5. do 11. mája ( interval 13 a 33 rokov) alebo od 5. do 15. novembra ( interval 7, 13 alebo 33 rokov). V tomto storočí máme možnosť vidieť 14 prechodov planéty Merkúr popred slnečný disk. Posledný takýto úkaz sme mohli sledovať 9.5.2016 a nasledujúci nastane až 13.11.2032.

Tento výnimočný úkaz máte možnosť zhliadnúť aj špeciálnymi ďalekohľadmi našej hvezdárne počas verejného pozorovania v čase od 13.00 do 15.00 hod.