Workshop EU-HOU v Prešove

Ako to všetko začalo…

13. mája 2005 bola na Mlodziezowom Obserwatoriu Astronomicznom v Niepolomiciach (Polsko) podpísaná zmluva o spolupráci medzi Hvezdárnou a planetáriom v Prešove, Vihorlatskou hvezdárnou v Humennom a MOA v Niepolomiciach. Úcastníci tohto slávnostného aktu tak dali priestor pre rozvíjanie množstva aktivít medzi týmito hvezdárnami na medzinárodnej úrovni.

Samotná spolupráca prebieha na veľmi dobre sa rozvíjajúcich pracovných aj osobných vzťahoch medzi jednotlivými partnermi a vďaka tomu sme sa dočkali aj veľmi zaujímavej ponuky od našich poľských partnerov – účasť v projekte „EU-HOU Hands-On Universe, Europe. Interaktívna astronómia v škole“.

Čo je to EU-HOU?

Je to interaktívny program výuky astronómie v školách. Jeho hlavným cieľom je modernizácia edukácie v oblasti prírodných vied. Projekt stojí na skutočných pozorovaniach uskutočnených študentmi, ktorí majú prístup do sieti ďalekohľadov riadených cez internet. Pozorovania môžu byť realizované priamo v školách pod vedením učiteľov (alebo na hvezdárňach pod vedením odborných pracovníkov) za pomoci špeciálneho programu zostaveného pre študentov.

Účastníci projektu

Projektu sa zatiaľ zúčastňuje 8 európskych štátov (Francúzsko, Grécko, Taliansko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko, Veľká Británia a Poľsko), ktoré sa snažia vzbudiť záujem študentov.

Workshop v Prešove

Projekt EU-HOU bol dôvod k už nie prvej návšteve našich poľských priateľov v Prešove. Pán Gregorz Sek spolu s piatimi členmi astronomického krúžku MOA v Niepolomiciach nás navštívil 14.-15.6.2006. Takto sa usktočnilo veľmi zaujímavé  prvé poľsko-slovenské pracovné stretnutie za účelom internetového pozorovania 2-metrovým ďalekohľadom FTN na Havajských ostrovoch www.faulkes-telescope.com. Poľskí kolegovia pre nás zabezpečili štyri polhodinovépozorovacie termíny.Marta KotarbyBohužiaľ ďalekohľad na Havaji bol nedostupný, z webstranky sme sa dozvedeli, že prebieha oprava systému chladenia matrice CCD a teda ani jeden z pozorovacích termínov nebolo možné využiť. Každý problém sa však dá riešiť, a preto sme ďalej „bežali podľa plánu B“ – Marta Kotarby (členka krúžku MOA v Niepolomiciach) nám vysvetlila princíp pozorovania na simulátore, ktorý je v takých prípadoch výbornou a nezastupiteľnou  pomôckou.

Niečo o FTN

Faulkes Telescope NorthFTN (Faulkes Telescope North) je umiestnený na havajskom ostrove Maui, v národnom parkuHaleakala. Nachádza sa v nadmorskej výške 3 055 metrov. Observatórium Haleakala patrí Havajskej univerzite. Pozorovacie podmienky sú zrovnateľné s Mauna Kea.  Zrkadlo má priemer 200 cm a zorné pole je 30 oblúkových minút. Kamera, ktorá je tam v súčasnosti  nainštalovaná je chladená tekutým dusíkom a má rozmery 1024×1024 pixelov. Jej zorné pole je 4,6×4,6 oblúkových minút.Teleskop je vybavený farebnými filtrami R(červený), Green (zelený), Blue (modrý), u (ultrafialový) i (infračervený),  OIII (určený na hmloviny) a H alfa (červená emisná čiara vodíka). Je však možné urobiť snímky v plnom svetle, bez akéhokoľvek filtra. Do budúcnosti  sa plánuje vybaviť ďalekohľad infračervenou kamerou, spektrografom s novou matricou 2048 x 2048 so zorným poľom 6,5 x  6,5 oblúkových minút. Ďalekohľad je ovládaný plne automaticky. Pozorovacie termíny sú polhodinové. Zakladateľom ďalekohľadu je Dill Faulkes, anglický astronóm. V súčasnosti projekt prevzal viceprezident firmy Google Wayne Rosing, amater-astronom a názov sa zmenil na Las Cumbers Observatory Global Telescope (LCOGT).

Prišli aj naši…

Keďže jedným z cieľov projektu je aj snaha, aby sa do jeho implementácie zapojilo čo najviac účastníkov, na základe nášho pozvania sa workshopu zúčastnili pracovníci a mládež z týchto organizácií: Hvezdáreň a planetárium v Prešove, Regionálne osvetové stredisko-úsek astronómie v Trebišove, Vihorlatská hvezdáreň v Humennom, Hvezdáreň Rimavská Sobota, Hvezdáreň Kysucké Nové Mesto a Centrum voľného času Košice.

Záver

Myslím, že tento „nápad“ zaujal. Poliaci nám ukázali, ako „po novom“ zaujať mládež, a krúžkari z Prešova ale aj z ostatných zúčastnených  hvezdární zo Slovenska boli z tejto možnosti nadšení. Takže nám neostáva nič iné len začať v tejto novej ére pozorovaní a takto dať príležitosť mladým talentom. A vyvrcholením tejto práce a našim možno nie veľmi skromným želaním by mohlo byť, že na stránke www.euhou.net  sa objaví aj slovenská vlajočka.

Realizácia projektu EU-HOU bola ukončená v roku 2008.

Renáta Kolivošková