Exkurzia do Lenártova a Hvezdárne Roztoky

14. októbra 2018

Dňa 14. 10. 2018 sme znovu uskutočnili poznávaciu exkurziu pre členov SAS pri SAV našej prešovskej odbočky. Naša 15 členná skupinka si to namierila znovu na „východ“. Prvým cieľom tejto cesty bola dedinka Lenartov, kde nás veľmi srdečne privítala pani starostka Ing. Jana Bľandová.  Tu sme navštívili miesto dopadu jedného zo slovenských meteoritov známeho pod názvom Lenartov (alebo ak chcete Lenarto).

Meteorit našiel koncom októbra 1814 rusínsky bača v šarišskej župe v blízkosti obce Lénártó (dnes Lenartov, Prešovský kraj, okres Bardejov, Slovensko), v blízkosti akejsi studne. Bača, ktorý sa chystal napiť z tejto studne, hodil svoju palicu na zem, no tá dopadla s nezvyčajne zvonivým zvukom. Bača odhrnul suché lístie a pod ním našiel kus kovu, vážiaci takmer dva viedenské centy (110 kg). Objav neostal dlho tajomstvom, a keď sa o tomto prípade dozvedel miestny pastor, okamžite to oznámil zemepánovi Jozefovi Kapymu. Kapy sa chcel predovšetkým dozvedieť názor Matthiasa Sennowitza, a preto celý kus kovu odoslal do Prešova. Matthias Sennowitz (1763-1823),  riaditeľ prešovského dievčenského vzdelávacieho ústavu, bol najznámejším domácim prírodovedcom a zberateľom minerálov tej doby. Po viacerých analýzach bolo potvrdené, že ide o meteorit. V súčasnosti sa najväčšia časť lenartovského meteoritu (76,5 kg) nachádza v Maďarskom prírodovednom múzeu v Budapešti. Ďalšie kúsky sú v Múzeu vo Viedni, v Chicagu a v Prahe.

Pani starostka nám priblížila túto starodávnu históriu, pozreli sme si pamätník, ktorý ju pripomína a nevynechali sme ani možnosť prezrieť si kópiu meteoritu, ktorá sa nachádza na mestskom úrade v obci Lenartov.

Naša cesta ďalej smerovala do mesta Bardejov, kde sme sa rozhodli navštíviť Prírodovedné múzeum, v ktorom sa nachádza zbierka fauny a flóry severovýchodného Slovenska, ale aj zbierka exotických zvierat z mnohých častí sveta.

Na záver naša cesta viedla do Hvezdárne v Roztokoch. Mgr. Ján Sadiv nám ukázal budovu hvezdárne. Dozvedeli sme sa, že budova je prístupná nielen astronómom ale aj turistom, školám a širokej verejnosti z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia. Nás však najviac zaujala možnosť veľmi dobrých pozorovacích podmienok, ktoré táto lokalita poskytuje a pozorovacia technika.

Veľmi príjemný dojem z tohto celodenného výletu  umocnilo nádherné slnečné počasie babieho leta. Už teraz sa tešíme na ďalší výlet.

Renáta Kolivošková