Exkurzia do Observatória v Niepolomiciach v Poľsku

17. – 18. september 2011

Už ani nepočítam, ktorú návštevu v Niepolomiciach som tentokrát absolvovala. Bolo ich už veľa a vždy je to o príjemných ľuďoch, zaujímavých podujatiach a veľmi pozitívnych pocitoch, ktoré mi zostávajú, keď sa vraciam domov do Prešova. Dni 17.-18. september 2011 boli práve takéto. Už v máji tohto roku som sa ako účastníčka konferencie v Niepolomiciach dohodla s tamojším pánom riaditeľom Mládežníckeho astronomického observatória s pánom Mgr. Mieczysławom J. Jaglom na septembrovej návšteve, ktorú sme plánovali pre členov našej prešovskej odbočky SAS pri SAV. Od konca augusta až do spomínaného termínu exkurzie sme s kolegyňou p. RNDr. Danicou Jančuškovou prežívali „cestovnú horúčku“. Pripraviť a dohodnúť program takejto návštevy pre 36 ľudí, ktorí o astronómii už niečo vedia totiž nie je také jednoduché. A tak sme sa radili, telefonovali, rozposlali pozvánky a ani sme sa nenazdali a bolo to tu… 17. septembra 2011 presne o 7.00 h sme vyštartovali autobusom od budovy planetária v Prešove. Dodržiavanie presného času v takomto prípade bolo veľmi dôležité, keďže program bol veľmi bohatý a cesta do cieľa dlhá. Prvá zaujímavá zastávka bola v Krakove. Kto v tomto meste ešte nebol, vrele odporúčam. Je to nádherné poľské mesto nad riekou Vislou s množstvom pozoruhodností. My sme si vybrali návštevu v kostole sv. Petra a Pavla, kde sme mali dohodnutú prezentáciu experimentu potvrdzujúceho otáčanie Zeme okolo svojej osi prostredníctvom tzv. Foucaultovho kyvadla. Samotný kostol je nádhernou sakrálnou stavbou v blízkosti hlavného námestia mesta Krakov, pričom Foucaultovo kyvadlo len umocňuje jeho výnimočnosť. Hodinová prezentácia v podaní p. Dr. Adama Michalca bola určite mimoriadnym zážitkom pre účastníkov exkurzie no zďaleka nie jediným, ktorý nás čakal. Len pár minút od kostola sa nachádza Wawelský hrad. To bolo ďalšie miesto, ktoré sme nechceli obísť. Keďže hrad slúžil ako sídlo poľských kráľov viac ako 500 rokov, uchoval si svoje významné postavenie nielen v histórii poľského národa, ale je aj veľmi frekventovanou turistickou destináciou. Návštevu Krakova sme ukončili krátkou prechádzkou po historickom centre a onedlho nás už autobus viezol do Niepolomic. Pán riaditeľ Mgr. Jagla nás srdečne privítal a po výdatnej večeri na Niepolomickom zámku sme zasadli do prednáškovej sály tunajšieho observatória. Vo svojej prezentácii nás p. riaditeľ oboznámil s ich bohatou astronomickou popularizačnou činnosťou, s hlavným zameraním na miestnu mládež. Ich špecialitou sú cesty za zatmeniami Slnka, ktorých majú na konte už neúrekom, napríklad zatmenie v Turecku, Číne, na Sibíri a najnovšie pripravujú cestu za zatmením do Japonska, ktoré má nastať v roku 2012. Všetky tieto cesty, ktorých sa zúčastňovala aj niepolomická mládež, sú starostlivo zdokumentované množstvom fotografií a dokumentárnych filmov.

Na druhý deň po raňajkách sme sa stretli s pracovníkom observatória Mgr. Januszom Niciewiczom, ktorý nás zaviedol do kupoly observatória, kde sme si prezreli projekciu Slnka prostredníctvom ďalekohľadu a vo svojej prednáške nám predstavil „vesmír v kocke“. V novučičkom niepolomickom planetáriu (planetárium bolo otvorené 16.9.2010) sme si mohli prezrieť jeden z ich prvých audiovizuálnych programov.

Program nášho podujatia sme dodržali podľa plánu a niektorí účastníci len s úsmevom poznamenali, že aj počasie bolo ako na objednávku. No čo Vám poviem, keď máte známosti aj tam „hore“, tak musíte byť úspešní.

Naše poďakovanie patrí predovšetkým poľským kolegom za ich mimoriadnu ústretovosť a s členmi našej prešovskej pobočky SAS pri SAV sa tešíme na ďalšie zaujímavé cestovné zážitky pri návštevách hvezdární a planetárií a možno nielen na Slovensku. Aktivita bola finančne podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja.

Renáta Kolivošková