Seminár pre učiteľov a vedúcich astronomických krúžkov – 8.12.2023

Pozývame Vás na tradičný vzdelávací seminár pre učiteľov prírodovedných predmetov a vedúcich astronomických a prírodovedných krúžkov v Prešovskom kraji, ktorý sa uskutoční v piatok 8. decembra 2023.

Pozvánka na seminár
Prihláška na seminár

Program:

od 09:00
do 09:45
Voda vo vesmíre (hľadanie odpovedí na otázku jej pôvodu a výskytu na planétach, ale aj v rôznych extrémnych lokalitách medzihviezdneho priestoru) – prednáška
(Mgr. Martin Vaňko, PhD., Astronomický ústav SAV, v. v. i.)
od 09:45
do 10:30
Astronomické udalosti v roku 2024 (prehľad úkazov na oblohe v roku 2024 a možnosti ich pozorovania) – prednáška
(Mgr. Roman Tomčík, HaP v Prešove)
od 10:30
do 10:50
prestávka, káva, čaj
od 10:50
do 11:30
Komentovaná prehliadka priestorov hvezdárne a planetária – prehliadka prístrojového a pozorovacieho vybavenia hvezdárne, prehliadka výstavných priestorov, výstava astrofotografa Petra Horálka – „Třicetkrát v NASA“
a putovná výstava „Antonín Bečvář“
od 11:30
do 12:15
Alexej Duchoň – muž, ktorý miloval hviezdy (životné osudy a práca zakladateľa novodobých dejín astronómie v Prešove) – prednáška
(Renáta Kolivošková, HaP v Prešove)
od 12:15
do 12:30
prestávka, káva, čaj
od 12:30
do 13:00
Na ceste okolo Slnka – nový audiovizuálny program v prednáškovej miestnosti
od 13:00
do 13:30
Zimná obloha – náučný program pod umelou hviezdnou oblohou planetária