DEŇ HVEZDÁRNÍ A PLANETÁRIÍ

Rovnako ako v prípade jarných prázdnin, nás veľmi milo prekvapil vysoký záujem o návštevu našej  organizácie.
Predovšetkým účasť 327 návštevníkov detského bloku programov nám priniesla veľa pekných chvíľ, priznávame aj starosti ako skrátiť čakanie.
Na záver dovoľte vysloviť želanie, že z pobytu u nás prevládli v rodinách tie príjemnejšie dojmy a tie nás snáď dovedú k ďalším spoločným stretnutiam.
Patrí sa nám poďakovať aj večerným návštevníkom a aj keď obloha neumožnila pozorovanie hviezd, tá umelá opäť poslúžila ponúknuť na sobotný večer astronomické aj umelecké témy.
Ďakujeme.