RNDr.Štefan Gajdoš, spoluobjaviteľ planétky Prešov pri oficiálnom ozname objavu (23.10.2003), za čo mu mesto Prešov udellilo pamätnú medailu mesta