Prof. Rudolf Sikora

Významný slovenský výtvarník, autor stálej expozície na HaP


Ľudstvo prežíva prudký vývoj, poznáva a prekonáva rad ťažkostí – odkiaľ prichádzam? Kde som? Kam idem?

Ľudstvo si uvedomuje politické a sociálne rozdiely, ekologické ohrozenie, ekonomicko-energetické ťažkosti.

Prekonáva však tieto prekážky – začína používať všetok svoj um na poznávanie priestoru, vesmíru okolo seba. Človek si uvedomuje, že Zem nebude jediným domovom človeka, že tvorba budúcnosti je v rukách človeka, ľudstva.

(výber z libreta pre výtvarnú kolekciu obrazov)

Po 30 rokoch opäť na Prešovskej hvezdárni (22.10.2015)

Plagát - Ja a môj vesmír z 22.10.2015

Prítomnosť profesora Sikoru je pre našu organizáciu symbolická a tradičná. Denne púta pozornosť návštevníkov svojou stálou expozíciou a mimoriadne zaujala aj 22. októbra 2015.

V tisíc deväťsto osemdesiatom piatom bol Prof. Rudolf Sikora pozvaný vtedajšou riaditeľkou Mgr. Štefániou Lenzovou, aby rok po odovzdaní novej hvezdárne a planetária odprezentoval svoju tvorbu pred mimoriadnym publikom – pracovníkmi Astronomického ústavu SAV. Dnes – to boli majstrovi bývalí študenti a odchovanci na fakultách umenia, kolegovia z fachu a priatelia, výtvarní pedagógovia a ich študenti, ktorí vďačne a srdečne prijali možnosť stretnúť sa s jedným z našich najvýznamnejších výtvarných umelcov.

Návrat tak výrazného spolutvorcu nášho interiéru znamenal veľkú poctu pre prešovské planetárium. Renomovaný výtvarník, autor a spoluautor desiatok výstav po Európe aj mimo nej nám tu zanechal umelecký odkaz, od sedemdesiatych rokoch tak charakteristický a príznačný pre Sikoru. Už v tej dobe zanieteného ekológa a filozofa vo vzťahoch ľudstva a spoločnosti k Zemi a vesmíru. Symbolikou svojej tvorby zneisťoval preverené (politické) koncepty, čím si v minulosti „vyslúžil“ potieranie umeleckej angažovanosti a vylúčenie z verejného života. Napriek tomu, alebo možno práve preto, podarilo sa v 80 – tých rokoch umiestniť bohatú kolekciu grafík a kresieb disidentského umelca v priestoroch inštitúcie, ktorej (podľa niektorých) mala prislúchať črta dôsledného presadzovania „vedeckého svetonázoru“.

Na stretnutí s umelcom sme uvítali prítomnosť a vystúpenie
zakladateľky Hvezdárne a planetária v Prešove pani Mgr. Š. Lenzovej
spoluautora interiérového riešenia Ing. arch. M. Maníka (Ing. arch. Z. Maníková):

Za r. 1984/85 udelená cena Zväzu architektov – za realizáciu diela so zapojením R. Sikoru a A. Bugana.
Autorské realizácia – umelecké vyobrazenie Hviezdna obloha 2000 na priečelí budovy
Autorská realizácia – reliéf s motívom hviezdnej oblohy na čelnej stene prednáškovej siene

„Pristátiu UFO“ v Prešove v 84 – tom, ako verne charakterizoval pán Maník vonkajší dizajn nášho planetária, vďačíme hlavnému projektantovi KHaP v Prešove
Ing. arch. Ch. Ciporanovi, ktorého sme žiaľ už nemohli medzi nami privítať.

Mgr. Viliam Kolivoška