Vynikajúci česko-slovenský popularizátor

Meno Jiří Grygar je známe každému astronómovi v Čechách aj na Slovensku. Populárnym medzi laikmi sa stal už v minulom storočí vďaka vedecko-náučnému televíznemu seriálu Okná vesmíru dokorán.
Narodil sa 17.3.1936 v Heinesdorfe v Poľsku. Už v 15-tich rokoch sa stal členom Českej astronomickej spoločnosti(ČAS). Pracoval ako dobrovoľník pri výstavbe Hvezdárne na Kraví hore v Brne, kde sa zakrátko po jej otvorení stal demonštrátorom, čo bola jeho prvá skúsenosť s popularizačnou prácou. Študoval fyziku na Masarykovej univerzite v Brne a po presťahovaní Matematicko-fyzikálnej fakulty pokračoval v štúdiu na Karlovej univerzite v Prahe. Spolu so svojím priateľom Ľubošom Kohoutkom (objaviteľ Kohoutkovej kométy) založili v roku 1955 meteorické expedície, ktoré pretrvali dodnes. (Týchto celoštátnych meteorických expedícií vo vtedajšom Československu sa zúčastňovali aj prešovskí „meteorári“ už pred rokom 1960.) Bol pri zrode bulletinu ČAS „Kozmické rozhledy“ a v roku 1963, kedy vyšlo jeho prvé číslo bol uverejnený Grygarov článok „Hledáme cizí civilizace ve vesmíru“ hneď na jeho prvej stránke. Od roku 1966 píše každoročne Žeň objevů, kde hodnotí novinky v astronómii. Dnes už má toto dielo niekoľko tisíc strán, za čo mu ČAS udelila v roku 2003 cenu Littera Astronomica. Jeho starý kamarát Luboš Kohoutek dal v roku 1997 novo objavenej planétke číslo 3336 meno Grygar k životnému jubileu šesťdesiatim narodeninám.
Okrem astronómie, ktorej venoval celý svoj život je jeho večnou láskou aj bicykel, a tak vymyslel prázdninové putovanie na bicykloch Ebicykel. Od roku 1984 jazdia od hvezdárne ku hvezdárni astronómovia-cyklisti po celom Česku aj Slovensku a občas aj po zahraničí.
Za vedu a vedcov bojuje na všetkých možných fórach. Na jeseň 2009 odmietol prevziať cenu Česká hlava, ktorú sa mu chystala udeliť Rada vlády pre výskum, vývoj a inovácie. Cena bola spojená s odmenou pol milióna českých korún. A aký je Jiří Grygar? Je to mimoriadne skromný človek so zmyslom pre humor, hudbu a umenie vo všeobecnosti a s veľkým darom vysvetliť „veľkú vedu“ jednoduchým spôsobom. Preto je veľmi obľúbeným popularizátorom.