Strašidelný vesmír – 27. december

Vážení návštevníci!
Program „Strašidelný vesmír“! bude uvedený premiérovo v prednáškovej sieni Hvezdárne a planetária v Prešove. Ďalšie programy, ktoré uvádzame v našej prázdninovej ponuke a majú byť uvedené vo hviezdnej sále budú samozrejme odprezentované tiež tak, ako to uvádzame v našej prázdninovej ponuke.
Prajeme krásne a pokojné Vianoce.

Hvezdáreň a planetárium v Prešove
Vás pozýva na premiéru
nového rozprávkovo strašidelného programu
Strašidelný vesmír
v stredu 27. decembra 2023 o 14:00 h
pre odvážne deti pripravené na cestu vesmírom známym i neznámym.
Vstupné: 2,50 €