„Dotkni sa hviezdy” (Catch a Star) a „Vesmírne umenie” (Space Art)

EAAE aj v tomto roku organizuje pre mládež medzinárodné súťaže s astronomickou tematikou Dotkni sa hviezdy (Catch a Star) a Vesmírne umenie (Space Art).

Hlavnou myšlienkou už 17. ročníka súťaže Dotkni sa hviezdy je povzbudiť študentov k tímovej práci a zároveň im dať možnosť naučiť sa niečo nové o astronómii skúmaním informácií o astronomických objektoch.

Podmienky a pravidlá súťaže sa oproti minulému roku nezmenili. Bude sa súťažiť v dvoch kategóriách. V prvej je úlohou súťažiacich pripraviť projekt na ľubovoľnú astronomickú tému, ktorý nebude presahovať 5000 slov v PDF formáte. Úlohou v druhej kategórii je vytvoriť krátke astronomické video, alebo animáciu, ktorého dĺžka nepresiahne 5 minút. Prihlásený tím môže mať najviac štyroch súťažiacich a jedného lídra, ktorým je zvyčajne učiteľ. Pre detailné informácie navštívte sekciu Požiadavky na stránke EAAE – Catch a Star (eaae-astronomy.org)

Autori najlepších projektov a videí získajú špeciálne ceny od European Southern Observatory (ESO). Ako minulý rok, vyhlásenie a prezentácia najlepších projektov sa uskutoční počas záverečnej konferencie. Vyhlásené budú aj dve špeciálne ceny – pre najlepší projekt najmladšieho tímu a cena pre najlepší mimoeurópsky projekt.

Súťaž štartuje 1. novembra 2023 a svoje projekty a videá v anglickom jazyku môžete posielať najneskôr do 31. marca 2024.


Koordinátori súťaže, tak ako aj celý výkonný výbor EAAE, pozývajú učiteľov a ich žiakov, rodičov a ich deti, ale aj jednotlivých študentov, aby sa zúčastnili ďalšej výzvy EAAE pre tento rok, ktorou je súťaž Vesmírne umenie. Organizátori sa tešia na všetky práce súťažiacich, a dúfajú, že tento projekt bude mať medzi oslovenými aspoň takú odozvu ako minulý rok.

Súťaž je určená pre žiakov od 6 rokov. Cieľom je povzbudiť žiakov ku kreativite a samostatnej práci a tiež rozšíriť ich astronomické vedomosti. Aj umenie je výborným prostriedkom, ako tieto ciele dosiahnuť. Úlohou žiakov je namaľovať, alebo odfotografovať (prípadne použiť kombinovanú techniku) ich obľúbený astronomický objekt a odoslať ho ako obrázok vo formáte .jpg, .gif, alebo .png , nie väčší ako 1 Mb.

Súťaž bude vyhlásená 2. januára 2024termín odovzdania prác je 31. marec 2024. Víťazi v jednotlivých kategóriách budú vyhlásení 22. apríla. ESO aj pre víťazov tejto výzvy pripravilo pekné ceny. Všetky dôležité informácie a pravidlá možno nájsť na stránke súťaže: EAAE – Space Art (eaae-astronomy.org)