Úplné zatmenie Mesiaca 21. januára 2019

Záujemcov o pozorovanie tohto zatmenia pozývame na stretnutie
v budove Hvezdárne a planetária v Prešove 21.1.2019 od 4:00 hod.

Tento úkaz si budete môcť pozrieť v prípade priaznivého počasia aj ďalekohľadmi našej hvezdárne. Viditeľná od nás bude však iba prvá polovica úkazu, vzhľadom na nepriaznivý západný obzor pri pohľade z našej kupoly a terasy.

Vstupné: 1,50 €

Tohtoročné úplné zatmenie Mesiaca nastane 21. januára 2019. Z nášho územia budeme môcť pozorovať praktický celý priebeh okrem konca čiastočného zatmenia. Mesiac do polotieňa vstupuje o 3:35 h SEČ no táto časť zatmenia ešte nebude pozorovateľná voľným okom.

Začiatok čiastočného zatmenia nastane o 4:33 h SEČ a začiatok úplné zatmenia následne nastane o 5:45 h SEČ.

Najväčšiu fázu úplného zatmenia Mesiac dosiahne o 6:12 h SEČ. Lom svetelných lúčov v zemskej atmosfére zapríčiňuje to, že Mesiac počas úplného zatmenia je na oblohe vidno. Vzhľad Mesiaca počas tohto úkazu môžeme rozdeliť podľa A. L. Danjona (1921) do piatich stupňov od L0 po L4, kde L0 je veľmi tmavé zatmenie, Mesiac v tomto prípade je skoro neviditeľný a L4 je veľmi jasné zatmenie, kedy Mesiac dosahuje červenú až oranžovú farbu, okraje Mesiaca sú svetlé s modrastým nádychom.

Koniec úplného zatmenia Mesiaca nastane o 6:44 h SEČ. Vtedy bude už Mesiac veľmi nízko nad obzorom, len 8°, preto odporúčame pozorovateľom vybrať si na pozorovanie miesto s dobrým obzorom. Z polotieňa Mesiac vystúpi o 7:51 h SEČ, to už bude nepozorovateľný, lebo sa bude nachádzať 2° pod obzorom. Mesiac v tento deň zapadá o 7:28 h SEČ. Odporúčame si privstať a pozorovať tento nebeský úkaz aj napriek zime, ktorá v januári vládne, pretože v tomto desaťročí je to posledné úplné zatmenie Mesiaca. Koniec úkazu si môžete okoreniť aj pohľadom na práve vychádzajúcu Venušu a Jupiter, ktoré budú viditeľné nad juhovýchodným obzorom.