Úplné zatmenie Mesiaca 27.7.2018

Úplné zatmenie Mesiaca, ktoré pripadá na 27. júla 2018 bude najdlhším zatmením v tomto storočí a budeme ho môcť sledovať počas celého jeho priebehu, okrem začiatku polotieňovej časti. Táto nie je aj tak voľným okom viditeľná, takže o nič neprídeme. Mesiac u nás vychádza o 20:12 LSEČ. Čiastočná fáza zatmenia začne o 20:24 LSEČ, v túto dobu už Mesiac bude tesne nad juhovýchodným obzorom. Začiatok úplného zatmenia nastane o 21:30 LSEČnajväčšiu fázu zatmenia dosiahne o 22:22 LSEČ. Počas najväčšej fázy bude mať Mesiac hnedo – červenú farbu, čo zapríčiňuje lom svetelných lúčov v zemskej atmosfére. Vzhľad Mesiaca v tejto fáze bude závislý aj od momentálneho stavu atmosféry. Podľa A. L. Danjona ( 1921 ) môžeme vzhľad Mesiaca rozdeliť do piatich stupňov od L0 až po L4, kde L0 je veľmi tmavé zatmenie, Mesiac v tomto prípade je skoro neviditeľný a L4 je veľmi jasné zatmenie, kedy Mesiac dosahuje červenú až oranžovú farbu, okraje Mesiaca sú svetlé s modrastým nádychom.  Koniec úplného zatmenia nastane o 23:13 LSEČo 00:19 LSEČ sa skončí aj čiastočné zatmenie Mesiaca. Tento úkaz na oblohe budú sprevádzať aj štyri planéty viditeľné voľným okom. Venuša bude pozorovateľná na začiatku zatmenia nad západným obzorom. Jupiter a Saturn budeme môcť pozorovať skoro počas celého priebehu zatmenia. A čerešničkou na torte bude Mars, ktorý bude len 6° južne od Mesiaca. V túto dobu bude v opozícii, s jasnosťou -2,8 mag, takže si bude môcť každý pozorovateľ porovnať veľkosť Mesiaca a Marsu. Takto sa vyvrátia konšpirácie o tom, že Mars je v opozícii taký veľký ako Mesiac v splne. Zdanlivý uhlový priemer Marsu bude dokonca až o viac ako 70 – krát menší ako Mesiaca.