Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?” 2024

V dňoch 23., 24. a 25. apríla 2024 sa uskutočnilo krajské kolo vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“, na ktorom sa zúčastnilo 33 súťažiacich z okresov Prešov, Sabinov, Humenné, Svidník, Stropkov, Bardejov.
Prví traja z každej kategórie postupujú do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať v dňoch 11.-13. júna v priestoroch Hvezdárne a planetária v Prešove.


I. kategória

(4. – 6. ročník ZŠ a 1. ročník 8-ročného gymnázia)

V I. kategórii dňa 23. apríla 2024 súťažilo 11 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota v zložení: Renáta Kolivošková, Mgr. Roman Tomčík, Radoslav Novysedlák. Bodové hodnotenia jednotlivých kôl zapisovala Roman Šankvalier.
Otázky pripravila a celú súťaž v I. kategórii viedla Renáta Kolivošková.

Poradie
Meno a priezvisko
Škola
Počet bodov
1.
Nina MišenčíkováGymnázium Komenského, Lipany
316
2.
Zuzana ŠkurlováZŠ A. Pavloviča, Svidník
265
3.
Filip LeškoSŠ bl.biskupa Gojdiča, Prešov
249
4.
Samuel DicSŠ bl.biskupa Gojdiča, Prešov
233
5.
Lukáš MihokZŠsMŠ Šarišské Michaľany
220
6.
Ondrej FilipGymnázium Komenského, Lipany
219
7.
Willam KrajníkZŠ Pugačevova, Humenné
168
8.
Marek ReferovičZŠ Konštantínova, Stropkov
160
9.
Janka TholtováZŠ 8. mája, Svidník
152
10.
Adrián SivýZŠ Pugačevova, Humenné
110
11.
Dominik KaščákZŠ Konštantínova, Stropkov
104

POSTUPUJÚCI DO CELOSLOVENSKÉHO KOLA


II. kategória

(7. – 9. ročník ZŠ, 2. – 4. ročník 8-ročného gymnázia a 1. ročník 5-ročného gymnázia)

V II. kategórii dňa 24. apríla 2024 súťažilo 12 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota v zložení: RNDr. Zdeněk Komárek, Renáta Kolivošková, Radoslav Novysedlák. Bodové hodnotenia jednotlivých kôl zapisoval Roman Šankvalier.
Otázky pripravil a celú súťaž v II. kategórii viedol RNDr. Zdeněk Komárek.

Poradie
Meno a priezvisko
Škola
Počet bodov
1.
Ján RusinkoZŠ Dargovských hrdinov, Humenné
249
2.
Dávid TomčíkZŠ Bajkalská, Prešov
209
3.
Klaudia KruľákováGymnázium Komenského, Lipany
206
4.
Petronela PalenčárováGymnázium JAR, Prešov
196
5.
Stela PalenčárováGymnázium JAR, Prešov
190
6.
Viktória HrickaninováGymnázium Komenského, Lipany
178
7.
Nela MišenčíkováGymnázium Komenského, Lipany
175
8.
Michaela HusárováZŠ 8. mája, Svidník
174
9.
Filip HribikCZŠ sv. Juraja, Svidník
171
10.
Tomáš GerdaZŠsMŠ Udavské
146
11.
Mária GondekováZŠ Mlynská, Stropkov
135
12.
Andrej KimákZŠ 8. mája, Svidník
81

POSTUPUJÚCI DO CELOSLOVENSKÉHO KOLA


III. kategória

(študenti SŠ a gymnázií, 5. – 8. ročník 8-ročného gymnázia a 2.-5. ročník 5-ročného gymnázia)

V III. kategórii dňa 25. apríla 2024 súťažilo 10 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota v zložení:  Mgr. Roman Tomčík, Renáta Kolivošková a Radoslav Novysedlák. Bodové hodnotenia kôl zapisoval Roman Šankvalier.
Otázky pripravil a celú súťaž v III. kategórii viedol Mgr. Roman Tomčík.

Poradie
Meno a priezvisko
Škola
Počet bodov
1.
Katarína PrevužňákováGymnázium Komenského, Lipany
150
2.
Michal KijovskýGymnázium L. Stockela, Bardejov
148
3.
Marek JambrichGymnázium JAR Prešov
138
4.
Alexander Jozef DobrovičSPŠ elektrotechnická Prešov
122
5.
Alexandra SzabóováGymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné
102
6.
Dávid MašľarSúkromné gymnázium DSA Sabinov
98
7.
Tomáš SontágGymnázium Komenského, Lipany
76
8.
Matej KomarcGymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné
74
9.
Richard ČisľákGymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné
70
10.
Šimon ČuraSPŠ elektrotechnická Prešov
62

POSTUPUJÚCI DO CELOSLOVENSKÉHO KOLA


V Prešove 25. apríla 2024

Spracovala: Renáta Kolivošková