Obloha

Prehliadka jesennej oblohy je v našej ponuke zastúpená aj jedným mimoriadným podujatím:

NOC NA HVEZDÁRNI

Podujatie tematicky zapadá do rámca večerných pozorovaní.

Širšie časové rozpätie umožňuje zaradiť k pozorovaniu oblohy aj ďalšie prezentačné formy – prednáška, workshop, planetárium.

Zvolený termín akcie (piatok, 19:30 – 24:00) nabáda k spoločným návštevám rodičov s deťmi (program pre verejnosť).

2016 (9. september)
Pozorovanie cez hlavný ďalekohľad v kombinácii s prenosnými teleskopmi umožňovalo pohľad na Mesiac a objekty.
Tému o fotografovaní oblohy priblížil návštevníkom Mgr. Michal Figura prezentáciou v prednáškovej sieni – Astrofotografia pre každého.
Astronomickú a hudobnú tému v planetáriu zastúpili programy – Jesenná obloha a Elton John II.
Podujatie navštívilo 160 návštevníkov

2015 (25. september)
Avizovaný program ponúkal predovšetkým atraktívne stretnutie so zaujímavým hosťom a súčasne možnosť pozorovania nočnej oblohy modernými pozorovacími prostriedkami.
–  s témou Sme vo vesmíre sami? vystúpil v úvodnej časti pred prešovské publikum (v ten deň
po druhýkrát) páter Gábor PhD. z arizonskej pobočky Vatikánskeho observatória v Ríme.
–  ponúknuté programy vo hviezdnej sále – Elton John a Jesenná obloha.
Podujatie navštívilo 120 návštevníkov

2014 (3. október)
Pozorovanie cez hlavný ďalekohľad v kombinácii s prenosnými teleskopmi umožňovalo pohľad na Mesiac a objekty.
V planetáriu sme uviedli programy Jesenná obloha a M. Oldfield.
Prednášková sieň ponúkla filmové projekcie.
Podujatie navštívilo 79 návštevníkov

2013 (11. október)
Pozorovanie cez hlavný ďalekohľad v kombinácii s prenosnými teleskopmi umožňovalo pohľad na Mesiac a objekty.
V planetáriu sme uviedli programy Mytológia a hviezdna obloha a M. Oldfield
Prednášková sieň bola miestom prezentácie astronomickej pozorovacej techniky s názvom
Oči do vesmíru zástupcom predajcu ďalekohľadov Tromf – B. Bystrica, Petrom Zbončákom.
Podujatie navštívilo 87 návštevníkov.

2012 (5. október)
Pozorovanie na terase umožňovalo poznávať objekty nočnej oblohy, aktuálne pre dané ročné obdobie.
V planetáriu bežal program Jesenná obloha a v ponuke bol aj J. M. Jarre.
V prednáškovej sieni sme návštevníkom ponúkli možnosť preniknúť do jednoduchých tajov fyziky – v rámci vystúpenia Michala Figuru, pomenovanom Kúzelná fyzika.
Podujatie navštívilo 81 návštevníkov.