Pre učiteľov

Seminár pre učiteľov

organizujeme ako stretnutia nápomocné motivácii vzdelávateľov z prostredia základných a stredných škôl k širšiemu zastúpeniu astronomických tém vo vlastných koncepciách vzdelávania.

Termín stretnutí: November (ročný plán podujatí)

Rok 2019 (2. fáza rekonštrukcie budovy)

Rok 2018 (23. november)
Prechádzal sa po Mesiaci človek? – prednášajúci: Mgr. Roman Tomčík
EarthKAM (fotografovanie Zeme z ISS) – prednášajúci: Mgr. Ján Sadiv
História astronómie v Prešove – prednášajúci: Renáta Kolivošková
Exoplanéty – prednášajúci: Mgr. Martin Vaňko, PhD. (Astronomický ústav SAV)
Európa, miesto kde žijeme – nový audiovizuálny program z tvorby HaP v Prešove
Jesenná obloha – program v planetáriu
Seminára sa zúčastnilo 28 učiteľov.

Rok 2017 (1. fáza rekonštrukcie budovy)

Rok 2016 (25. november)
Vzácna Zem – prednášajúci: RNDr. Zdeněk Komárek (Hvezdáreň Michalovce)
Čo letí v 2016 (o trendoch a dianí v kozmonautike) – prednášajúci: Mgr. V. Kolivoška
Alžbetkin vesmír (fyzika pre 1. stupeň ZŠ) – program v planetáriu
Robotické ďalekohľady – prednášajúci: Mgr. R. Tomčík
Elton John II. – hudobný program v planetáriu
Seminára sa zúčastnilo 17 učiteľov.

Rok 2015 (27. november)
Výučba astronómie prostredníctvom virtuálnych observatórií – RNDr. M. Csatáryová PhD., Katedra fyziky FHUP PU v Prešove (prednáška)
Zo života hviezd – Mgr. M. Vaňko PhD., AsÚ SAV Tatranská Lomnica (prednáška)
Manuál pozorovateľa – Mgr. R. Tomčík, HaP (prednáška)
Vesmír je náš svet – náučný program v kupole planetária
Seminára sa zúčastnilo 17 učiteľov.

Rok 2014 (28. november)
Globálne problémy ľudstva – prednášajúci: RNDr. Zdeněk Komárek, SaS pri SAV (pracovník Hvezdárne v Michalovciach)
Po západe Slnka – program v planetáriu
Kozmonautika včera, dnes a zajtra – prednášajúci: RNDr. Zdeněk Komárek
Beatles v piesňach a obrazoch – hudobný program v planetáriu
Film o Slnku a Keplerových zákonoch – projekcia v prednáškovej sieni
Seminára sa zúčastnilo 27 učiteľov.

Rok 2013 (29. november)
Svetelné znečistenie a životné prostredie – prednášajúci: RNDr.Peter Begeni, SAS pri SAV
V tieni Zeme – náučný program o Zatmeniach Mesiaca
Kométy roku 2013 – prednášajúci: Mgr. R. Tomčík
Posolstvo času – hudobný program v planetáriu
Európa ku hviezdam – projekcia v prednáškovej sieni, film venovaný 50. výročiu ESO
Seminára sa zúčastnilo 20 učiteľov.

Rok 2012 (23. november)
Vzácne úkazy v slnečnej sústave (zatmenia, zákryty, prechody, …) – prednášajúci: RNDr. Zdeněk Komárek, SaS pri SAV (pracovník Hvezdárne v Michalovciach)
Hviezdy nášho neba – program v planetáriu
Kúzelná fyzika – objasňovanie fyzikálnej podstaty bežných okolitých javov formou experimentov, Mgr. Michal Figura