Ročný plán podujatí

ROČNÝ PLÁN PODUJATÍ – galéria

ZOZNAM V PRIEBEHU ROKA UPRESŇUJEME

Podujatia len pre prihlásených účastníkov (nie pre verejnosť)
Podujatia pripravované pre verejnosť sú súčasťou ponuky Program pre verejnosť
Neplánované podujatia

14. a 15. februárValentín (14.2.)
ponuka večerných programov v planetáriu pri príležitosti Národného týždňa manželstva
február, marecJarné prázdniny v planetáriu (26.2.-1.3. východ a 4.3.-8.3. západ Slovenska)
príležitosti na spestrenie prázdninových dní rozširujeme možnosťou rodinných návštev planetária

29. február
(štvrtok)
KÚZELNÁ FYZIKA
ďalšie pokračovanie v našej sérii stretnutí s kúzlami a tajomstvami fyziky sa nesie v téme – priestupný rok
marecHodina Zeme
verejné pozorovanie večernej oblohy pri zapojení nášho mesta na celosvetovej iniciatívy podporiť myšlienku ochrany Zeme hodinovým obmedzením umelého osvetlenia
(pre presvetlenie oblohy Mesiacom v splne podujatie neplánujeme)
16. marec
(sobota)
Medzinárodný deň hvezdární a planetárií
koordinovaná akcia na propagáciu činnosti astronomických zariadení sa odráža v ponuke programov a aktivít na podporu čo najširšej účasti detských a dospelých návštevníkov
25. – 27. marecČo vieš o hviezdach?
koordinovaná akcia (SÚH Hurbanovo)
vedomostná súťaž / okresné kolo
aprílSvetový deň letectva a kozmonautiky (12.4.)
oblasť kozmonautiky plánujeme verejnosti ponúknuť v zapojení do tematického rozvrhu v závere roka
4. apríl
(štvrtok)
Astronomická olympiáda – regionálne kolo
koordinovaná akcia (SÚH Hurbanovo)
4.4. – 25.7.ONLINE OFFLINE
Malá vesmírna inštalácia objektov žiakov a učiteľov Školy umeleckého priemyslu Prešov
23. – 25. aprílČo vieš o hviezdach?
koordinovaná akcia (SÚH Hurbanovo)
vedomostná súťaž / krajské kolo s postupom na celoslovenské kolo
1. – 15. máj
(pracovné dni)
Európske solárne dni (1.5. – 15.5.) Deň Slnka (3.5.)
ponuka na pozorovanie Slnka pre účastníkov nahlásených organizovaných skupín (exkurzie) aj verejnosť

Využívame klasickú projekciu slnečnej fotosféry prostredníctvom hlavného ďalekohľadu hvezdárne aj priamy pohľad na Slnko cez špeciálny slnečný ďalekohľad. Účasť na pozorovaní nie je spoplatnená.
(sobota)Medzinárodný deň detí (1.6.)
Deň detí s astronómiou
pestrá paleta programov a aktivít pre našich malých návštevníkov.
Vystreľovanie modelov raketiek (v závere programu) plánujeme presunúť do areálu amfiteátra.
11. – 13. júnČo vieš o hviezdach?
koordinovaná akcia (SÚH Hurbanovo)
vedomostná súťaž / celoslovenské kolo
júl – augustPrázdninový režim podujatí pre organizované skupiny
3. október
(štvrtok)
Slávnosť k 40. výročiu otvorenia Krajskej hvezdárne a planetária (dnes HaP v Prešove)
4. – 10. októberSvetový kozmický týždeň
večerné vystúpenie Ing. Jána Baláža PhD. z oblasti vývoja a konštrukcie kozmickej techniky.
SKT (4.-10. október) ako koordinovaná iniciatíva prichádza každoročne s tematickými zameraniami a posolstvami pre širenie ídeí kozmického výskumu ale aj života na Zemi.
Noc na hvezdárni
príležitosť na pobyt na hvezdárni do skorých nočných hodín pri aktivitách, ktoré už tradične majú svoje miesto pri tomto type podujatia: prednáška, pozorovanie oblohy, programy v planetáriu. Vítané sú rodinné návštevy s deťmi.
POCITY FILM 2024
15. ročník prešovského filmového festivalu
6. – 12. november Príspevky k Týždňu vedy a techniky
8. november
(piatok)
KÚZELNÁ FYZIKA
v podaní Michala Figuru
november
(streda)
"SVET OČAMI PREŠOVSKÝCH TURISTOV"
30. ročník propagačných večerov organizovaný Klubom slovenských turistov Regiónu Prešov v spolupráci s HaP v Prešove
novemberFyzika na Prešovskej univerzite v Prešove – doc. Sergej ľkovič
novemberDeň Prešovského samosprávneho kraja
koordinované aktivity s cieľom poukázať na kultúrny a historický potenciál nášho kraja.
Bezplatný vstup ponúkame pre účastníkov nahlásených organizovaných skupín (exkurzie počas dňa) a návštevníkov večerného programu.
december
(piatok)
Seminár pre učiteľov a vedúcich astronomických krúžkov
Rok 2023 | Rok 2022 | Rok 2021 | Rok 2020 | Rok 2019 | Rok 2018