Ročný plán podujatí – 2018

ZOZNAM V PRIEBEHU ROKA UPRESŇUJEME

Podujatia len pre prihlásených účastníkov (nie pre verejnosť)
Podujatia pripravované pre verejnosť sú súčasťou ponuky Program pre verejnosť
Verejné podujatia na pôde HaP v prvom polroku neplánujeme

14. február
(streda)
Valentín v planetáriu
hudobný program v planetáriu pri príležitosti Národného týždňa manželstva
do 1. marca1. Kozmický dizajn
2. Umelecká výstava (SOŠ Košická v Prešove)
február, marecVesmír očami detí
výtvarná súťaž a vyhodnotenie
marec
(nedeľa)
Medzinárodný deň hvezdární a planetárií
programy v prednáškovej sieni a v planetáriu, pozorovanie

Zmena – náhradný program: Pozorovanie Slnka mimo HaP
24. marecHodina Zeme
pozorovanie oblohy – mimo HaP
marecČo vieš o hviezdach?
vedomostná súťaž / okresné kolo
aprílČo vieš o hviezdach?
vedomostná súťaž / krajské kolo
aprílAstronomický klub – expedícia starších žiakov na Hvezdárni Roztoky (Lyridy)
aprílSvetový deň letectva a kozmonautiky (12.4.)
program v prednáškovej sieni a v planetáriu
aprílDeň Zeme (22.4.)
program v prednáškovej sieni a v planetáriu

Zmena – prednáška mimo HaP

máj – júnDeň detí s astronómiou (1.6.)
modelovanie, program v prednáškovej sieni a v planetáriu

Zmena – náhradný program: pozorovanie Slnka mimo HaP
21. – 25. májúčasť na 23. celoštátnom slnečnom seminári v Kežmarku
májDeň Slnka (3.5.)

Zmena – pozorovanie mimo HaP
májEurópske solárne dni (1.5. – 15.5.)
ponuka pre organizované skupiny aj verejnosť rozšírená o pozorovanie Slnka

Zmena – pozorovanie mimo HaP
júnAstronomický klub – expedícia starších žiakov na Hvezdárni Roztoky (astrofotografia)
júlÚplné zatmenie Mesiaca
augustAstronomický klub – meteorárska expedícia starších žiakov na Hvezdárni Roztoky (Perzeidy)
septemberúčasť na celoslovenskej konferencii,
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom – Kolonica
september – októberNoc na hvezdárni
pozorovanie oblohy, programy v prednáškovej sieni a v planetáriu
septemberPozorovanie Slnka
počas Ekofestu 2016 v Ekoparku na Holej hore
október1. Kozmický dizajn
2. Umelecká výstava (SOŠ Košická v Prešove)

(otvorenie)
októberSeminár o pozorovaní medziplanetárnej hmoty –
Hvezdáreň Roztoky
októberAstronomický klub – meteorárska expedícia starších žiakov na Hvezdárni Roztoky (Drakonidy)
októberprednáška pre verejnosť
Riaditeľ Astronomického ústavu SAV Mgr. M. Vaňko PhD.
novemberDeň Prešovského samosprávneho kraja
koordinované aktivity s cieľom poukázať na kultúrny a historický potenciál nášho kraja
november
(piatok)
Krajský seminár
pre učiteľov a vedúcich astronomických krúžkov
MIMORIADNA DECEMBROVÁ PONUKA