Ročný plán podujatí

ROČNÝ PLÁN PODUJATÍ – galéria

ZOZNAM V PRIEBEHU ROKA UPRESŇUJEME

Podujatia len pre prihlásených účastníkov (nie pre verejnosť)
Podujatia pripravované pre verejnosť sú súčasťou ponuky Program pre verejnosť
Neplánované podujatia

február, marecfebruár, marec
február, marecValentín (14.2.)
hudobný program v planetáriu na podporu Národného týždňa
manželstva)
február, marecJarné prázdniny v planetáriu
rozprávkové a náučné dopoludnia organizované počas každého prázdninového dňa

marecHodina Zeme
verejné pozorovanie večernej oblohy pri zapojení nášho mesta na celosvetovej iniciatívy podporiť myšlienku ochrany Zeme hodinovým obmedzením umelého osvetlenia
marecČo vieš o hviezdach?
koordinovaná akcia (SÚH Hurbanovo)
vedomostná súťaž / okresné kolo
25. marec
(sobota)
Medzinárodný deň hvezdární a planetárií
koordinovaná akcia na propagáciu činnosti astronomických zariadení sa odráža v ponuke programov a aktivít na podporu čo najširšej účasti detských a dospelých návštevníkov
(nedeľa)Svetový deň letectva a kozmonautiky (12.4.)
aprílČo vieš o hviezdach?
koordinovaná akcia (SÚH Hurbanovo)
vedomostná súťaž / krajské kolo s postupom na celoslovenské kolo
aprílDeň Zeme (22.4.)
Žijeme na Zemi – program v prednáškovej sieni
Jarná obloha – program v planetáriu
1. – 15. máj
(pracovné dni)
Európske solárne dni (1.5. – 15.5.) Deň Slnka (3.5.)
ponuka na pozorovanie Slnka pre účastníkov nahlásených organizovaných skupín (exkurzie) aj verejnosť

Využívame klasickú projekciu slnečnej fotosféry prostredníctvom hlavného ďalekohľadu hvezdárne aj priamy pohľad na Slnko cez špeciálny slnečný ďalekohľad. Účasť na pozorovaní nie je spoplatnená.

V pláne je aj umiestnenie pozorovateľského stanoviska na námestí
máj
(sobota)
Verejné pozorovanie na Šarišskom hrade
v spolupráci s Mestom Veľký Šariš, OZ Hradba Šariš a Kultúrhrad Šariš
júnMedzinárodný deň detí (1.6.)
Deň detí s astronómiou
pestrá paleta programov a aktivít pre našich malých návštevníkov
jún
(sobota)
Verejné pozorovanie na Šarišskom hrade
v spolupráci s Mestom Veľký Šariš, OZ Hradba Šariš a Kultúrhrad Šariš
júnČo vieš o hviezdach?
koordinovaná akcia (SÚH Hurbanovo)
vedomostná súťaž / celoslovenské kolo
júlFragaria Cup
spolupráca HaP s 4Sport pri organizácii kultúrneho programu pre účastníkov medzinárodného športového turnaja
júl – augustPrázdninový režim podujatí pre verejnosť a organizované skupiny
september
(sobota)
Verejné pozorovanie na Šarišskom hrade
v spolupráci s Mestom Veľký Šariš, OZ Hradba Šariš a Kultúrhrad Šariš.
september
(piatok)
Noc na hvezdárni
príležitosť na pobyt na hvezdárni do skorých nočných hodín pri aktivitách, ktoré už tradične majú svoje miesto pri tomto type podujatia: prednáška, pozorovanie oblohy, programy v planetáriu. Vítané sú rodinné návštevy s deťmi.
október
(sobota)
POCITY FILM 2023
14. ročník prešovského filmového festivalu
november
(streda)
"SVET OČAMI PREŠOVSKÝCH TURISTOV"
29. ročník propagačných večerov organizovaný Klubom slovenských turistov Regiónu Prešov v spolupráci s HaP v Prešove. Podujatie pod záštitou predsedu PSK.
novemberDeň Prešovského samosprávneho kraja
koordinované aktivity s cieľom poukázať na kultúrny a historický potenciál nášho kraja
Bezplatný vstup ponúkame pre účastníkov nahlásených organizovaných skupín (exkurzie počas dňa) a návštevníkov večerného programu.
december
(piatok)
Krajský seminár
pre učiteľov a vedúcich astronomických krúžkov
decemberMIMORIADNA VIANOČNÁ PONUKA

Rok 2022 | Rok 2021 | Rok 2020 | Rok 2019 | Rok 2018