Ročný plán podujatí – 2022

ZOZNAM V PRIEBEHU ROKA UPRESŇUJEME

Podujatia len pre prihlásených účastníkov (nie pre verejnosť)
Podujatia pripravované pre verejnosť sú súčasťou ponuky Program pre verejnosť
Neplánované podujatia

V tomto roku si pripomíname:

38 rokov od založenia Hvezdárne a planetária v Prešove (4.10.1984)
74 rokov od založenia Ľudovej hvezdárne v Prešove (28.10.1948)

február, marecVesmír očami detí
koordinovaná akcia s postupom na celoslovenské kolo (SÚH Hurbanovo)
– výtvarná súťaž, výstava a galéria obrázkov na stránke HaP
13. a 14. február
(nedeľa, pondelok)
Valentín (14.2.)
hudobný program v planetáriu na podporu Národného týždňa
manželstva)
februárJarné prázdniny v planetáriu
rozprávkové a náučné dopoludnia organizované počas každého prázdninového dňa

1. marec
(utorok)
Slávnostná prehliadka priestorov po rekonštrukčných prácach na HAP v období 2017–2021
za účasti predsedu PSK, predstaviteľov a pracovníkov miestnej samosprávy a pozvaných hostí na toto podujatie
marecUkončenie výstavy Micro in Macro (SOŠ Košická v Prešove)
26. marec
(sobota)
Hodina Zeme
verejné pozorovanie večernej oblohy pri zapojení nášho mesta na celosvetovej iniciatívy podporiť myšlienku ochrany Zeme hodinovým obmedzením umelého osvetlenia
29. – 31. marecČo vieš o hviezdach?
koordinovaná akcia (SÚH Hurbanovo)
vedomostná súťaž / okresné kolo
10. apríl
(nedeľa)
Medzinárodný deň hvezdární a planetárií
koordinovaná akcia na propagáciu činnosti astronomických zariadení sa odráža v ponuke programov a aktivít na podporu čo najširšej účasti detských a dospelých návštevníkov
21. apríl
(štvrtok)
Svetový deň letectva a kozmonautiky (12.4.) – PRVÍ VO VESMÍRE
26. – 28. aprílČo vieš o hviezdach?
koordinovaná akcia (SÚH Hurbanovo)
vedomostná súťaž / krajské kolo s postupom na celoslovenské kolo
aprílDeň Zeme (22.4.)
Žijeme na Zemi – program v prednáškovej sieni
Jarná obloha – program v planetáriu
1. – 15. máj
(pracovné dni)
Európske solárne dni (1.5. – 15.5.) Deň Slnka (3.5.)
ponuka na pozorovanie Slnka pre účastníkov nahlásených organizovaných skupín (exkurzie) aj verejnosť

Využívame klasickú projekciu slnečnej fotosféry prostredníctvom hlavného ďalekohľadu hvezdárne aj priamy pohľad na Slnko cez špeciálny slnečný ďalekohľad. Účasť na pozorovaní nie je spoplatnená.

V pláne je aj umiestnenie pozorovateľského stanoviska na námestí
21. máj
(sobota)
Verejné pozorovanie na Šarišskom hrade
v spolupráci s Mestom Veľký Šariš, OZ Hradba Šariš a Kultúrhrad Šariš
4. jún
(sobota)
Medzinárodný deň detí (1.6.)
Deň detí s astronómiou
pestrá paleta programov a aktivít pre našich malých návštevníkov
25. jún
(sobota)
Verejné pozorovanie na Šarišskom hrade
v spolupráci s Mestom Veľký Šariš, OZ Hradba Šariš a Kultúrhrad Šariš
6. – 10. júnúčasť na 23. celoštátnom slnečnom seminári v Piešťanoch
13. – 16. júnČo vieš o hviezdach?
koordinovaná akcia (SÚH Hurbanovo)
vedomostná súťaž / celoslovenské kolo
4. – 8. júlFragaria Cup
spolupráca HaP s 4Sport pri organizácii kultúrneho programu pre účastníkov medzinárodného športového turnaja
júl – augustPrázdninový režim podujatí pre verejnosť a organizované skupiny
8. – 11. augustObloha nad nami
projekt s náplňou meteorickej expedície pre mládež. Akcia organizovaná v spolupráci s Podduklianskym osvetovým strediskom vo Svidníku v rámci projektu "Padajúca hviezda alebo meteor?" v priestoroch Hvezdárne v Roztokách.
3. september
(sobota)
Verejné pozorovanie na Šarišskom hrade
v spolupráci s Mestom Veľký Šariš, OZ Hradba Šariš a Kultúrhrad Šariš.
septemberEkofest 2022
ponuka na teleskopické pozorovania Slnka v prípade organizovania Ekofestu v Ekoparku na Holej hore
16. september
(piatok)
Noc na hvezdárni
príležitosť na pobyt na hvezdárni do skorých nočných hodín pri aktivitách, ktoré už tradične majú svoje miesto pri tomto type podujatia: prednáška, pozorovanie oblohy, programy v planetáriu. Vítané sú rodinné návštevy s deťmi.
23. – 25. septemberSeminár astrofotografia
účasť členov astronomického krúžku pri HaP – Hvezdáreň v Roztokách
8. október
(sobota)
POCITY FILM 2022
13. ročník prešovského filmového festivalu 6.-12. október 2022
25. október
(utorok)
Verejné pozorovanie čiastočného zatmenia Slnka z terasy hvezdárne
9., 16., 23., 30. november
(streda)
"SVET OČAMI PREŠOVSKÝCH TURISTOV"
28. ročník propagačných večerov organizovaný Klubom slovenských turistov Regiónu Prešov v spolupráci s HaP v Prešove. Podujatie pod záštitou predsedu PSK.
novemberDeň Prešovského samosprávneho kraja
koordinované aktivity s cieľom poukázať na kultúrny a historický potenciál nášho kraja
Bezplatný vstup ponúkame pre účastníkov nahlásených organizovaných skupín (exkurzie počas dňa) a návštevníkov večerného programu.
2. december
(piatok)
Krajský seminár
pre učiteľov a vedúcich astronomických krúžkov
decemberMIMORIADNA VIANOČNÁ PONUKA
Rok 2024 | Rok 2023Rok 2021 | Rok 2020 | Rok 2019 | Rok 2018