Ročný plán podujatí – 2021

ZOZNAM V PRIEBEHU ROKA UPRESŇUJEME

Podujatia len pre prihlásených účastníkov (nie pre verejnosť)
Podujatia pripravované pre verejnosť sú súčasťou ponuky Program pre verejnosť
Neplánované podujatia

V tomto roku si pripomíname:

60. výročie letu prvého človeka do vesmíru (12.4.1961)
150. výročie založenia hvezdárne v Hurbanove

37 rokov od založenia Hvezdárne a planetária v Prešove (4.10.1984)
73 rokov od založenia Ľudovej hvezdárne v Prešove (28.10.1948)

Ponuku podujatí Vám predkladáme v tradičnej schéme rozvrhu, ale jej realizácia bude závislá od aktuálnej epidemickej situácii v spoločnosti. Verme, že bude priaznivá!

február, marecVesmír očami detí
koordinovaná akcia s postupom na celoslovenské kolo (SÚH Hurbanovo)
výtvarná súťaž
februárJarné prázdniny v planetáriu
rozprávkové a náučné dopoludnia organizované počas každého prázdninového dňa
marecUmelecká výstava (SOŠ Košická v Prešove) – Micro in Macro
marecVýtvarná výstava Vesmír očami detí
expozičný priestor HaP (do septembra 2021)
galéria obrázkov – prác postúpených do celoslovenského kola tvorí virtuálnu výstavu na stránke HaP
marec
(nedeľa)
Medzinárodný deň hvezdární a planetárií
koordinovaná akcia na propagáciu činnosti astronomických zariadení sa odráža v ponuke programov a aktivít na podporu čo najširšej účasti detských a dospelých návštevníkov
(sobota)Hodina Zeme
verejné pozorovanie večernej oblohy pri zapojení nášho mesta na celosvetovej iniciatívy podporiť myšlienku ochrany Zeme hodinovým obmedzením umelého osvetlenia
marecČo vieš o hviezdach?
koordinovaná akcia (SÚH Hurbanovo)
vedomostná súťaž / okresné kolo
aprílČo vieš o hviezdach?
koordinovaná akcia (SÚH Hurbanovo)
vedomostná súťaž / krajské kolo s postupom na celoslovenské kolo
aprílSvetový deň letectva a kozmonautiky (12.4.)
aprílDeň Zeme (22.4.)
Žijeme na Zemi – program v prednáškovej sieni
Jarná obloha – program v planetáriu
1. – 15. máj
(pracovné dni)
Európske solárne dni (1.5. – 15.5.) Deň Slnka (3.5.)
ponuka na pozorovanie Slnka pre účastníkov nahlásených organizovaných skupín (exkurzie) aj verejnosť

Využívame klasickú projekciu slnečnej fotosféry prostredníctvom hlavného ďalekohľadu hvezdárne aj priamy pohľad na Slnko cez špeciálny slnečný ďalekohľad. Účasť na pozorovaní nie je spoplatnená.

V pláne je aj umiestnenie pozorovateľského stanoviska na námestí
máj – júnMedzinárodný deň detí (1.6.)
Deň detí s astronómiou
pestrá paleta programov a aktivít pre našich malých návštevníkov
19. jún
(sobota)
Svätojánska noc – verejné pozorovanie na Šarišskom hrade
v spolupráci s Mestom Veľký Šariš, OZ Hradba Šariš a Kultúrhrad Šariš
15. júl
(štvrtok)
Ebicykel
privítanie a program pre účastníkov tradičného československého cyklistického zrazu počas návštev slovenských astronomických zariadení
16. júl
(piatok)
Vatikánske observatórium včera a dnes – páter Paul Gabor
Prednáška pre verejnosť zo seriálu: Stretnutie s osobnosťou
17. júl
(sobota)
Verejné pozorovanie nočnej oblohy na Šarišskom hrade – ZRUŠENÉ
10. – 13. augustExpedícia Perzeidy – projekt HaP v Prešove Astronómia pre všetkých
miesto: Podduklianské osvetové stredisko vo Svidníku – Hvezdáreň Roztoky
14. august
(sobota)
Verejné pozorovanie na Šarišskom hrade
v spolupráci s Mestom Veľký Šariš, OZ Hradba Šariš a Kultúrhrad Šariš.
16. – 20. augustPrešovská detská univerzita
účasť na aktivitách Prešovskej univerzity v Prešove
septemberEkofest 2021
teleskopické pozorovania Slnka v Ekoparku na Holej hore
23. september
(štvrtok)
Kúzelná fyzika III. – Michal Figura
večerné podujatie venované prezentácii fyzikálnych javov
(v sérii Kúzelná fyzika nadväzuje na poslednú prezentáciu z roku 2020, akcie umiestňované k termínom slnovratov a rovnodenností)
1. október
(piatok)
Noc na hvezdárni
príležitosť na pobyt na hvezdárni do skorých nočných hodín pri aktivitách, ktoré už tradične majú svoje miesto pri tomto type podujatia: prednáška, pozorovanie oblohy, programy v planetáriu. Vítané sú rodinné návštevy s deťmi.
október
(otvorenie)
1. Kozmický dizajn
2. Umelecká výstava (SOŠ Košická v Prešove)
októberPrednáška pre verejnosť
zo seriálu: Stretnutie s osobnosťou
novemberDeň Prešovského samosprávneho kraja
koordinované aktivity s cieľom poukázať na kultúrny a historický potenciál nášho kraja
Bezplatný vstup ponúkame pre účastníkov nahlásených organizovaných skupín (exkurzie počas dňa) a návštevníkov večerného programu.
november
(piatok)
Krajský seminár
pre učiteľov a vedúcich astronomických krúžkov
december
(štvrtok)
Kúzelná fyzika IV. – Michal Figura
večerné podujatie venované prezentácii fyzikálnych javov
(v sérii Kúzelná fyzika nadväzuje na poslednú prezentáciu z roku 2020, akcie umiestňované k termínom slnovratov a rovnodenností)
Rok 2024 | Rok 2023 | Rok 2022 | Rok 2020 | Rok 2019 | Rok 2018