Ročný plán podujatí – 2018

ZOZNAM V PRIEBEHU ROKA UPRESŇUJEME

Podujatia len pre prihlásených účastníkov (nie pre verejnosť)
Podujatia pripravované pre verejnosť sú súčasťou ponuky Program pre verejnosť
Verejné podujatia na pôde HaP neplánované a nezrealizované

do 1. marca1. Kozmický dizajn
2. Umelecká výstava (SOŠ Košická v Prešove)
február, marecVesmír očami detí
výtvarná súťaž a vyhodnotenie
14. február
(streda)
Valentín v planetáriu
hudobný program v planetáriu pri príležitosti Národného týždňa manželstva
26. február – 2. marecJarné prázdniny v planetáriu
(rozprávkové dopoludnia počas každého prázdninového dňa)
marec
(nedeľa)
Medzinárodný deň hvezdární a planetárií
programy v prednáškovej sieni a v planetáriu, pozorovanie
24. marecHodina Zeme
pozorovanie oblohy – mimo HaP, na námestí v čase od 20:30 – 21:30 h
26. – 28. marecČo vieš o hviezdach?
vedomostná súťaž / okresné kolo
5. – 7. aprílKolofota seminár (s príspevkom: Planetárium ako ho poznáme)
O nových trendoch a metódach v prezentácii astronomických programov v planetáriách a na hvezdárňach – Astronomické observatórium na Kolonickom sedle
20. – 22. aprílAstronomický krúžok – expedícia žiakov na Hvezdárni Roztoky (Lyridy)
24. – 26. aprílČo vieš o hviezdach?
vedomostná súťaž / krajské kolo
aprílSvetový deň letectva a kozmonautiky (12.4.)
program v prednáškovej sieni a v planetáriu
aprílDeň Zeme (22.4.)
program v prednáškovej sieni a v planetáriu
máj – júnDeň detí s astronómiou (1.6. – Medzinárodný deň detí)
modelovanie, program v prednáškovej sieni a v planetáriu
3. májDeň Slnka
21. – 25. májúčasť na 23. celoštátnom slnečnom seminári v Kežmarku
májEurópske solárne dni (1.5. – 15.5.)
ponuka pre organizované skupiny aj verejnosť rozšírená o pozorovanie Slnka

Zmena – pozorovanie mimo HaP (4.5. DEŇ EURÓPY 2018 V PREŠOVE)
15. – 17. júnAstronomický krúžok – expedícia žiakov na Hvezdárni Roztoky (astrofotografia)
18. – 20. júnPozorovanie Slnka
počas Ekofestu 2016 v Ekoparku na Holej hore
27. júlÚplné zatmenie Mesiaca
Verejné pozorovanie mimo HaP
11. – 14. augustAstronomický krúžok – expedícia žiakov na Hvezdárni Roztoky (Perzeidy)
október1. Kozmický dizajn
2. Umelecká výstava (SOŠ Košická v Prešove)
(otvorenie)
5. – 7. októberAstronomický krúžok – expedícia žiakov na Hvezdárni Roztoky (Drakonidy)
23. október
(utorok)
Deň Prešovského samosprávneho kraja
koordinované aktivity s cieľom poukázať na kultúrny a historický potenciál nášho kraja
25. – 27. októberSeminár o pozorovaní medziplanetárnej hmoty –
Hvezdáreň Roztoky
novemberNoc na hvezdárni
pozorovanie oblohy, programy v prednáškovej sieni a v planetáriu
23. november
(piatok)
Krajský seminár
pre učiteľov a vedúcich astronomických krúžkov
23. november
(piatok)
Exoplanéty – prednáška pre verejnosť v čase od 18:00 do 19:00 h.
Riaditeľ Astronomického ústavu SAV Mgr. M. Vaňko PhD.
decemberúčasť na celoslovenskej konferencii,
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom – Kolonica
10. december
(pondelok)
Storočia astronómie v Prešove – autorská prezentácia publikácie vydanej k 70. výročiu Ľudovej hvezdárne v Prešove v priestoroch Centra regionálnych dokumentov
Rok 2024 | Rok 2023 | Rok 2022 | Rok 2021 | Rok 2020 | Rok 2019