Ročný plán podujatí – 2019

V tomto kalendárnom roku sa opäť pripravujeme na stavebné aktivity, ktorých účelom je v ďalšej etape modernizovať priestory našej inštitúcie, čo veľmi vítame. Reálna organizácia plánovaných podujatí predovšetkým v druhej polovici roka tak bude prispôsobená potrebám príprav a samotnej realizácie rekonštrukčných prác.

ZOZNAM V PRIEBEHU ROKA UPRESŇUJEME

Podujatia len pre prihlásených účastníkov (nie pre verejnosť)
Podujatia pripravované pre verejnosť sú súčasťou ponuky Program pre verejnosť
Neplánované podujatia

V tomto roku si pripomíname:

20. výročie štartu jediného slovenského kozmonauta do vesmíru – plk. Ing. Ivan Bella
(Sojuz TM 29, program Štefánik, 20.2.1999)

50. výročie prvého vystúpenia človeka na povrch Mesiaca (Apollo 11, 20.7.1969)

100 rokov od úmrtia M. R. Štefánika (4.5.1919)
100 rokov činnosti Medzinárodnej astronomickej únie (IAU, 1919)
250 rokov od pozorovania prechodu Venuše popred slnečný disk M. Hellom

35 rokov od založenia Hvezdárne a planetária v Prešove (4.10.1984)
71 rokov od založenia Ľudovej hvezdárne v Prešove (28.10.1948)

do 1. marca1. Kozmický dizajn
2. Umelecká výstava (SOŠ Košická v Prešove)
február, marecVesmír očami detí
koordinovaná akcia s postupom na celoslovenské kolo (SÚH Hurbanovo)
výtvarná súťaž, výstava a galéria obrázkov na stránke HaP
14. február
(štvrtok)
Valentín (14.2.)
Rande pod hviezdami – Céline Dion
hudobný program v planetáriu na podporu Národného týždňa manželstva

18. – 22. februárJarné prázdniny v planetáriu
rozprávkové a náučné dopoludnia organizované počas každého prázdninového dňa

17. marec
(nedeľa)
Medzinárodný deň hvezdární a planetárií
koordinovaná akcia na propagáciu činnosti astronomických zariadení sa odráža v ponuke programov a aktivít na podporu čo najširšej účasti detských a dospelých návštevníkov
30. marec
(sobota)
Hodina Zeme
verejné pozorovanie večernej oblohy pri zapojení nášho mesta na celosvetovej iniciatívy podporiť myšlienku ochrany Zeme hodinovým obmedzením umelého osvetlenia
19. – 21. marecČo vieš o hviezdach?
koordinovaná akcia (SÚH Hurbanovo)
vedomostná súťaž / okresné kolo
12. apríl
(piatok)
Svetový deň letectva a kozmonautiky (12.4.)
Pripomenutie prvého pilotovaného letu do vesmíru
Pripomenutie 50. výročia prvého vystúpenia človeka na povrch Mesiaca

Košické výpravy do vesmíru
prezentácia činnosti a aktívneho podielu Oddelenia kozmickej techniky Ústavu experimentálnej fyziky pri AÚ SAV na výskume slnečnej sústavy automatickými sondami. Ing. Ján Baláž, PhD., druhé hosťovanie na HaP
15. – 17. aprílČo vieš o hviezdach?
koordinovaná akcia (SÚH Hurbanovo)
vedomostná súťaž / krajské kolo s postupom na celoslovenské kolo
26. apríl
(piatok)
Deň Zeme (22.4.)
Žijeme na Zemi a Jarná obloha (program v prednáškovej sieni a v planetáriu)

27. – 29. aprílKonferencia k 40. výročiu pozorovateľskej sekcie PTMA (Poľsko, Waršava) – účasť s príspevkom o cezhraničnej spolupráci HaP s poľskými astronómami
30. apríl – 2. májAstronomický krúžok
expedícia žiakov na Hvezdárni Roztoky (meteóry, Messierove objekty)
1. – 15. máj
(pracovné dni)
Európske solárne dni (1.5. – 15.5.) Deň Slnka (3.5.)
ponuka na pozorovanie Slnka pre účastníkov nahlásených organizovaných skupín (exkurzie) aj verejnosť

Využívame klasickú projekciu slnečnej fotosféry prostredníctvom hlavného ďalekohľadu hvezdárne aj priamy pohľad na Slnko cez špeciálny slnečný ďalekohľad. Účasť na pozorovaní nie je spoplatnená.

V pláne je aj umiestnenie pozorovateľského stanoviska na námestí
24. májSpišský Jeruzalém
účasť na 7. ročníku kultúrno-duchovného festivalu formou pozorovania Slnka pre verejnosť (Spišské podhradie)
2. júnMedzinárodný deň detí (1.6.)
Deň detí s astronómiou
pestrá paleta programov a aktivít pre našich malých návštevníkov
júl – augustLetná ponuka pre:
účastníkov tradičného športového šampionátu, rodiny s deťmi a letné tábory, dovolenkárov zo zahraničia aj oddychujúch Slovákov (Fragaria Cup, Prázdniny v planetáriu I a II, Sky above us, Obloha nad nami)
16. júl
(utorok)
Čiastočné zatmenie Mesiaca – verejné pozorovanie zaujímavého nebeského úkazu
9. – 11. augustAstronomický krúžok
expedícia žiakov na Hvezdárni Roztoky (meteóry, Perzeidy)
september – október
(piatok)
Noc na hvezdárni
príležitosť na pobyt na hvezdárni do skorých nočných hodín pri aktivitách, ktoré už tradične majú svoje miesto pri tomto type podujatia: prednáška, pozorovanie oblohy, programy v planetáriu. Vítané sú rodinné návštevy s deťmi.
septemberEkofest 2019
ponuka na teleskopické pozorovania Slnka v prípade organizovania Ekofestu v Ekoparku na Holej hore
október1. Kozmický dizajn
2. Umelecká výstava (SOŠ Košická v Prešove)
(otvorenie)
októberPrednáška pre verejnosť – zo seriálu: Pred prešovským publikom
5. október
(sobota)
Účasť na oslavách 100. výročia založenia PTMA (Polskiego Towarzystwa Milośników Astronomii) v Krakove spojená so štvorhodinovou prezentáciou Kúzelná fyzika od nášho spolupracovníka Michala Figuru
12. november
(utorok)
Deň Prešovského samosprávneho kraja
koordinované aktivity s cieľom poukázať na kultúrny a historický potenciál nášho kraja
Bezplatný vstup ponúkame pre účastníkov nahlásených organizovaných skupín (exkurzie počas dňa) a návštevníkov večerného programu.
november
(piatok)
Krajský seminár
pre učiteľov a vedúcich astronomických krúžkov
decemberMIMORIADNA DECEMBROVÁ PONUKA
Rok 2024 | Rok 2023 | Rok 2022 | Rok 2021 | Rok 2020 | Rok 2018