Ročný plán podujatí – 2023

ZOZNAM V PRIEBEHU ROKA UPRESŇUJEME

Podujatia len pre prihlásených účastníkov (nie pre verejnosť)
Podujatia pripravované pre verejnosť sú súčasťou ponuky Program pre verejnosť
Neplánované podujatia

februárValentín (14.2.)
hudobný program v planetáriu na podporu Národného týždňa
manželstva)
február, marecJarné prázdniny v planetáriu
rozprávkové a náučné dopoludnia organizované počas každého prázdninového dňa

25. marec
(sobota)
Hodina Zeme
verejné pozorovanie večernej oblohy pri zapojení nášho mesta na celosvetovej iniciatívy podporiť myšlienku ochrany Zeme hodinovým obmedzením umelého osvetlenia
25. marec
(sobota)
Medzinárodný deň hvezdární a planetárií
koordinovaná akcia na propagáciu činnosti astronomických zariadení sa odráža v ponuke programov a aktivít na podporu čo najširšej účasti detských a dospelých návštevníkov
28. – 30. marecČo vieš o hviezdach?
koordinovaná akcia (SÚH Hurbanovo)
vedomostná súťaž / okresné kolo
13. apríl
(štvrtok)
Svetový deň letectva a kozmonautiky (12.4.)
Kozmonautika včera, dnes a zajtra
prednášateľ: RNDr. Zdeněk Komárek
po prednáške sa uskutočni pozorovanie večernej oblohy ďalekohľadmi hvezdárne.
25. – 27. aprílČo vieš o hviezdach?
koordinovaná akcia (SÚH Hurbanovo)
vedomostná súťaž / krajské kolo s postupom na celoslovenské kolo
20. apríl
(štvrtok)
Deň Zeme (22.4.)
Jarná obloha – program v planetáriu
po programe sa uskutočni pozorovanie večernej oblohy ďalekohľadmi hvezdárne.
1. – 15. máj
(pracovné dni)
Európske solárne dni (1.5. – 15.5.) Deň Slnka (3.5.)
ponuka na pozorovanie Slnka pre účastníkov nahlásených organizovaných skupín (exkurzie) aj verejnosť

Využívame klasickú projekciu slnečnej fotosféry prostredníctvom hlavného ďalekohľadu hvezdárne aj priamy pohľad na Slnko cez špeciálny slnečný ďalekohľad. Účasť na pozorovaní nie je spoplatnená.
máj
(sobota)
Verejné pozorovanie na Šarišskom hrade – ZRUŠENÉ
v spolupráci s Mestom Veľký Šariš, OZ Hradba Šariš a Kultúrhrad Šariš
3. jún
(sobota)
Medzinárodný deň detí (1.6.)
Deň detí s astronómiou
pestrá paleta programov a aktivít pre našich malých návštevníkov.
Vystreľovanie modelov raketiek (v závere programu) plánujeme presunúť do areálu amfiteátra.
jún
(sobota)
Verejné pozorovanie na Šarišskom hrade – ZRUŠENÉ
v spolupráci s Mestom Veľký Šariš, OZ Hradba Šariš a Kultúrhrad Šariš
13. – 15. júnČo vieš o hviezdach?
koordinovaná akcia (SÚH Hurbanovo)
vedomostná súťaž / celoslovenské kolo
júl – augustPrázdninový režim podujatí pre organizované skupiny
júl – augustLETO V PLANETÁRIU
rozšírená prázdninová ponuka
od 1. júlaAntonín Bečvář – astronóm, ktorý miloval mraky
putovná výstava od roku 2021 pri príležitosti 100. výročia narodenia významného československého  astronóma
24. – 27. augustFragaria Cup
spolupráca HaP s 4Sport pri organizácii kultúrneho programu pre účastníkov medzinárodného športového turnaja
september
(sobota)
Verejné pozorovanie na Šarišskom hrade – ZRUŠENÉ
v spolupráci s Mestom Veľký Šariš, OZ Hradba Šariš a Kultúrhrad Šariš.
22. september
(piatok)
Noc na hvezdárni
príležitosť na pobyt na hvezdárni do skorých nočných hodín pri aktivitách, ktoré už tradične majú svoje miesto pri tomto type podujatia: prednáška, pozorovanie oblohy, programy v planetáriu. Vítané sú rodinné návštevy s deťmi.
od 7. októbra
POCITY FILM 2023
14. ročník prešovského filmového festivalu
8.,15.,22.,29. november
(streda)
"SVET OČAMI PREŠOVSKÝCH TURISTOV"
29. ročník propagačných večerov organizovaný Klubom slovenských turistov Regiónu Prešov v spolupráci s HaP v Prešove. Podujatie pod záštitou primátora mesta Prešov.
novemberDeň Prešovského samosprávneho kraja
koordinované aktivity s cieľom poukázať na kultúrny a historický potenciál nášho kraja
Bezplatný vstup ponúkame pre účastníkov nahlásených organizovaných skupín (exkurzie počas dňa) a návštevníkov večerného programu.
8. december
(piatok)
Seminár pre učiteľov a vedúcich astronomických krúžkov
decemberMIMORIADNA VIANOČNÁ PONUKA
Rok 2024 | Rok 2022 | Rok 2021 | Rok 2020 | Rok 2019 | Rok 2018