Ročný plán podujatí – 2020

V tomto kalendárnom roku sa opäť pripravujeme na stavebné aktivity, ktorých účelom je v ďalšej etape modernizovať priestory našej inštitúcie, čo veľmi vítame. Reálna organizácia plánovaných podujatí predovšetkým v druhej polovici roka tak bude prispôsobená potrebám príprav a samotnej realizácie rekonštrukčných prác.

ZOZNAM V PRIEBEHU ROKA UPRESŇUJEME

Podujatia len pre prihlásených účastníkov (nie pre verejnosť)
Podujatia pripravované pre verejnosť sú súčasťou ponuky Program pre verejnosť
Neplánované podujatia

V tomto roku si pripomíname:

30. výročie štartu legendy v oblasti vesmírnych teleskopov – Hubblovho vesmírneho teleskopu HST

do 1. marcaKozmický dizajn
február, marecVesmír očami detí
koordinovaná akcia s postupom na celoslovenské kolo (SÚH Hurbanovo)
výtvarná súťaž, výstava a galéria obrázkov na stránke HaP
13. a 14. február
(štvrtok, piatok)
Valentín (14.2.)
Rande pod hviezdami – Enya
hudobný program v planetáriu (v súčinnosti s Národným týždňom
manželstva)
18.2. – 6.3.Jarné prázdniny v planetáriu
rozprávkové a náučné podujatia organizované počas prázdninových
dní s osobitný režimom pre jednotlivé kraje

29. február
(sobota)
Kúzelná fyzika – Z času na čas alebo ČO S DŇOM NAVYŠE?
poznatky a skúsenosti ľudstva s meraním času je obsah autentického prednesu témy populárnym lektorom Michalom Figurom.
Popoludňajší program pre rodinné návštevy s deťmi spojený s programom v planetáriu – Slnko a hodinár

13. – 15. marecAstronomický krúžok
expedícia žiakov vo Hvezdárni Roztoky (meteorický roj Lyridy)
19. marec
(štvrtok)
Kúzelná fyzika III
workshop zameraný na objasňovanie fyzikálnych javov je na pôde HaP už osvedčeným formátom ponúkaným v minulosti predovšetkým školským kolektívom, aktuálne pre rok 2020 je štvordielna séria pripravovaná vo forme večerných podujatí pre verejnosť
Program v planetáriu (po skončení prezentácie) – Jarná obloha.

15. marec
(nedeľa)
Medzinárodný deň hvezdární a planetárií
koordinovaná akcia na propagáciu činnosti astronomických zariadení sa odráža v ponuke programov a aktivít na podporu čo najširšej účasti detských a dospelých návštevníkov
28. marec
(sobota)
Hodina Zeme
verejné pozorovanie večernej oblohy pri zapojení nášho mesta na celosvetovej iniciatívy podporiť myšlienku ochrany Zeme hodinovým obmedzením umelého osvetlenia
17., 18. a 23. marecČo vieš o hviezdach?
koordinovaná akcia (SÚH Hurbanovo)
vedomostná súťaž / okresné kolo
9. apríl
(štvrtok)
Svetový deň letectva a kozmonautiky (12.4.)
pripomenutie prvého pilotovaného letu do vesmíru

Kozmonautika včera, dnes a zajtra
RNDr. Z. Komárek, pracovník Hvezdárne v Michalovciach, známy prešovskému publiku z mnohých vystúpení v minulosti.
Program v planetáriu (po skončení prezentácie) – Obloha nad nami
21. – 23. aprílČo vieš o hviezdach?
koordinovaná akcia (SÚH Hurbanovo)
vedomostná súťaž / krajské kolo s postupom na celoslovenské kolo
23. apríl
(piatok)
Deň Zeme (22.4.)
Žijeme na Zemi – program v prednáškovej sieni
Jarná obloha – program v planetáriu
1. – 15. máj
(pracovné dni)
Európske solárne dni (1.5. – 15.5.) Deň Slnka (3.5.)
ponuka na pozorovanie Slnka pre účastníkov nahlásených organizovaných skupín (exkurzie) aj verejnosť

Využívame klasickú projekciu slnečnej fotosféry prostredníctvom hlavného ďalekohľadu hvezdárne aj priamy pohľad na Slnko cez špeciálny slnečný ďalekohľad. Účasť na pozorovaní nie je spoplatnená.

V pláne je aj umiestnenie pozorovateľského stanoviska na námestí
25. – 29. májÚčasť na celoslovenskom slnečnom seminári v Piešťanoch
29. – 31. májSpišský Jeruzalém
účasť na 8. ročníku kultúrno-duchovného festivalu formou pozorovania Slnka pre verejnosť (Spišské podhradie)
júnMedzinárodný deň detí (1.6.)
Deň detí s astronómiou
pestrá paleta programov a aktivít pre našich malých návštevníkov
jún
(štvrtok)
Kúzelná fyzika II
Program v planetáriu (po skončení prezentácie) – Letná obloha
20. jún
(sobota)
Verejné pozorovanie v termíne Svätojánskej noci v lokalite Šariškého hradu
9. júl
(štvrtok)
Nočné pozorovanie oblohy v lokalite Šarišského hradu – pre účastníkov letného tábora
júl – augustLetná ponuka pre:
účastníkov tradičného športového šampionátu, rodiny s deťmi a letné tábory, dovolenkárov zo zahraničia aj oddychujúcich Slovákov (Fragaria Cup, Prázdniny v planetáriu I a II, Sky above us, Obloha nad nami)
13. – 15. júlOdborný seminár Astrofotografia vo Hvezdárni Roztoky
10. – 13. augustOdborno-praktický seminár vo Hvezdárni Roztoky
5. resp. 12. september
(sobota)
Verejné pozorovanie nočnej oblohy v lokalite Šarišského hradu
september
(štvrtok)
Kúzelná fyzika I
Program v planetáriu (po skončení prezentácie) – Jesenná obloha
september – október
(piatok)
Noc na hvezdárni
príležitosť na pobyt na hvezdárni do skorých nočných hodín pri aktivitách, ktoré už tradične majú svoje miesto pri tomto type podujatia: prednáška, pozorovanie oblohy, programy v planetáriu. Vítané sú rodinné návštevy s deťmi.
septemberEkofest 2020
ponuka na teleskopické pozorovania Slnka v prípade organizovania Ekofestu v Ekoparku na Holej hore
októberKozmický dizajn
októberPrednáška pre verejnosť – zo seriálu: Pred prešovským publikom
8. – 10. októberAstronomický krúžok
expedícia žiakov vo Hvezdárni Roztoky (meteorický roj Drakonidy)
novemberDeň Prešovského samosprávneho kraja
koordinované aktivity s cieľom poukázať na kultúrny a historický potenciál nášho kraja
Bezplatný vstup ponúkame pre účastníkov nahlásených organizovaných skupín (exkurzie počas dňa) a návštevníkov večerného programu.
november
(piatok)
Krajský seminár
pre učiteľov a vedúcich astronomických krúžkov
december
(štvrtok)
Kúzelná fyzika – výber
Program v planetáriu (po skončení prezentácie) – Zimná obloha
decemberMIMORIADNA DECEMBROVÁ PONUKA
Rok 2018 | Rok 2019