Zem

22. apríl je medzinárodne uznaný za
Deň Zeme.

Organizovanie stretnutí k tejto téme spájame s potrebou upozorňovať na limity, ktoré by sme mali akceptovať pri súčasných trendoch života na Modrej planéte.

Program je umiestňovaný do termínu večerných programov v planetáriu (program pre verejnosť).

Rok 2016 (21. apríl)
Vieme, čo sa deje na Zemi? – prednáška
Hudobno – reportážny environmentálny program Žijeme na Zemi (v prednáškovej sieni)
Obloha nad nami – program v planetáriu
Programu sa zúčastnilo 13 návštevníkov.

22. – 29. apríl
Aktuálna prednáška na ZŠ Sibírska
Skupinové návštevy HaP zo SZŠ Sv. B. Veľkého
Spolu : 98 návštevníkov

Rok 2015 (23. apríl)
Vieme, čo sa deje na Zemi? – prednáška
Hudobno – reportážny environmentálny program Žijeme na Zemi (v prednáškovej sieni)
Obloha nad nami – program v planetáriu
Programu sa zúčastnilo 6 návštevníkov.

Rok 2014 (25. apríl)
Hudobno – reportážny environmentálny program Žijeme na Zemi (v planetáriu) v sprievode s projekciou v prednáškovej sieni.
Programu sa zúčastnilo 21 návštevníkov.

Rok 2013 (24. apríl)
Hudobno – reportážny environmentálny program Žijeme na Zemi (v prednáškovej sieni)
Vesmír je náš svet – program v planetáriu
Program navštívilo 11 návštevníkov.