Astronomické krúžky – od februára 2019

Hvezdáreň a planetárium v Prešove pri obnovení svojej prevádzky po rekonštrukcii budovy otvára od februára astronomické krúžky pre žiakov základných a stredných škôl.

Tak ako aj po minulé roky, aj teraz budú v činnosti 2 astronomické krúžky:

Astronomický krúžok pre začiatočníkov

a

Astronomický krúžok pre pokročilých

Viac informácií

Všetkých záujemcov srdečne pozývame.